ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Министарство просвете, науке и технолошког развоја већ шест месеци ради на новој Стратегији развоја образовања, васпитања и науке

Министарство просвете науке и технолошког развоја више од шест месеци ради на припреми нове Стратегије развоја образовања, васпитања и науке до  2030 године.

Током 2019. одржани су бројни састанци и радионице са радним групама у чијем саставу су били представници разних образовних институција, међународних организација и партнера, навладиних организација које се баве образовањем…Како је реч о великом и одговорном послу, захваљујући подршци Европске комисије и пројекту „Јачање капацитета релевантних институција у оквиру Уговора о реформи сектора образовања у Србији – оснаживање везе између запошљавања и социјалне инклузије“, ангажовани су и експерти који пружају подршку тимовима који израђују стратегију.

Постигнут је консензус да у наредном периоду акценат образовних политика мора бити стављен на унапређивање квалитета образовног процеса у целини, повећање обухвата на свим нивоима образовања и васпитања и даљи развој културе целоживотног учења, али и на врло важан елемент друштвеног просперитета који је у последњим деценијама био занемарен – значај образовања, те нова стратегија предвиђа реафирмацију улоге образовања у друштву.

Нове образовне политике ће бити засноване на доказима, па се и сама стратегија ослања на евалуационе извештаје разних нивоа и области образовања који су продуковани у претходном периоду, али и на резултате међународних истраживања и националних испитивања.

Од фебруара 2020. године започиње нов круг стручних консултација, округлих столова и конференција које ће се бавити унапређивањем стратешког оквира, како би се обезбедили услови да се нова стратегија усвоји до краја 2020. године. Постојећа стратегија односи се на период  од 2012-2020 године.

Loading