ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Јавни позив за установе које остварују средње образовање и васпитање у Републици Србији за доделу финансијских средстава за унапређење рада ученичких задруга

Министарство просвете расписује јавни позив за подношење пријава за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга установама које врше делатност средњег образовања и васпитања у Републици Србији.

Средства која Министарство опредељује овим Програмом могу се користити за реализацију предложеног програма ученичке задруге, као и за набавку машина, опреме, средстава и материјала за рад ученичких задруга.

На јавни позив могу да се јаве установе које су основале ученичке задруге у складу са Правилником о ученичким задругама.

Учесници јавног позива комплетну документацију подносе у штампаној форми закључно до 13. октобром 2023. године, на адресу:

Јавни позив за подношење пријава установа које остварују средње образовања и васпитања у Републици Србији за доделу финансијских средстава ради унапређења услова рада ученичких задруга (не отварати),

Министарство просвете, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих, Немањина 22-26,

11000 Београд, спрат III, Крило Ц, Канцеларија 17

ПРЕУЗМИТЕ:

 

 

Loading