ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Национални модел дуалног и предузетничког образовања

У Србији је у претходном периоду  креиран Национални модел дуалног и предузетничког образовања уз уважавање подршке  искустава Швајцарске, Немачке и Аустрије.  Основно полазиште у циљевима нашег модела  чине потребе привреде па су у његовом формирању равноправно учествовали Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Привредна комора Србије. Склапање уговора од стране школа, али и родитеља са компанијама које ће плаћати надокнаде за ученички рад свакако представљају значајан корак у унапређењу нашег средње стручног образовања. Бенефити се огледају и у могућности да деца за време формалног образовања стекну функционална знања стечена у реалном радном окружењу као и да се одмах након школовања запосле. На овај начин смањиће се у наредном периоду стопа незапослених младих до 25 година.

Улога   компанија  у оквиру активног учешћа младих у производном процесу огледа се у значајном смањивању трошкова државе која је до сада улагала огромна средства у опрему и  репроматеријале учионица-радионица у циљу спровођења ученичке праксе. С обзиром да је српска привреда у претходном периоду улагала огромна средства у неформално образовање ( а већ је кроз порез улагала средства у формално образовање) препознала је у увођењу дуалног образовања решење највећег проблема  а то су квалификовани кадрови који би  се кроз процес формалног дуалног образовања оспособили за активно учешће у производном процесу одмах након школовања и на тај начин обезбедили квалитет пословања компанија.

У току је нова методологија плана уписа у средње стручне школе која укључује представнике привреде, локалне самоуправе, националне службе за запошљавање, директора школа и начелника школских управа уз постојање нових формулара који обезбеђују пре свега сагледавање стања у нашој привреди и њихове потребе за одређеним профилима. У складу са информатизацијом привредног и образованог система и њиховим умрежавањем на овај начин очекује се значајна подршка формирању нових профила као и модернизација постојећих, односно њихова имплементација у образовни систем у наредној школској години.

 

 

Loading