ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Најава конкурса за нови истраживачки циклус – за изврсност и релевантност у науци

Истраживачи након што је Влада Републике Србије, 03. марта 2016. године  усвојила Стратегију научног и технолошког развоја за период од 2016. до 2020. године – „Истраживање за иновације“, моћи ће да конкуришу за нови пројектни циклус истраживања, по другачијим условима, који ће допринети бољој науци, квалитетнијим научним радовима и унапређивању научно-истраживачког рада у Републици Србији.

Усвојен је Правилник о вредновању истраживача, а расписивање конкурса за нови циклус истраживања уследиће ускоро, након доношења правилника о категоризацији и рангирању научних часописа, као и акта о финансирању и праћењу пројеката.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, представља опште услове новог пројектног циклуса, који ће бити расписан у области Програма основних и основних усмерених истраживања (ОИ) за циклус истраживања 2016-2020, и Програма истраживања у области технолошког развоја (ТР) за циклус истраживања 2016-2019. године, како би истраживачи имали могућност да се информишу о свим новинама и условима конкурса, који ће уследити.
За финансијска средства из буџета Републике Србије намењена реализацији пројеката у оквиру Програма ОИ и ТР могу да конкуришу регистроване организације из члана 104. Закона о научностраживачкој делатности, и то:

Научноистраживачке организације које су акредитоване и уписане у Регистар научноистраживачких организација;
Истраживачко – развојни центри и иновациони центри који су основани и обављају делатност у складу са законом којим се уређује иновациона делатност.

На пројекте програма ОИ и ТР може конкурисати истраживач запослен са пуним радним временом у научноистраживачкој организацији, као и истраживач-стипендиста Министарства, по основу Програма подстицања и стипендирања младих и надарених за научноистраживачки рад.

Истраживач запослени са пуним радним временом у иновационим организацијама, уколико је изабран у истраживачко или научно звање, може конкурисати на пројекте програма ТР и пројекте програма ОИ уколико има резултате из области иновационе делатности.

Укупни број истраживач месеци на који се истраживач може пријавити је 8, односно 12 истраживач месеци.

На пројекат у оквиру програма ОИ и ТР се пријављује најмање 5, а највише 25  истраживача у научним, односно наставним звањима. Изузетно, може се пријавити пројекат са мање од 5 истраживача у научним, односно наставним звањима, по претходно прибављеном предлогу матичног научног одбора и одлуке Министарства. Минимални број истраживач месеци на пројекту је 30.

Руководилац пројекта је запослен са пуним радним временом у акредитованој научноистраживачкој организацији. Истраживач може бити руководилац само једног пројекта у једном пројектном циклусу, које финансира Министарство.

Преузмите цео текст: Најава конкурса за нови истраживачки циклус

 

Taкође, можете преузети и ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ, НАЧИНУ ВРЕДНОВАЊА И КВАНТИТАТИВНОМ ИСКАЗИВАЊУ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИХ РЕЗУЛТАТА ИСТРАЖИВАЧА

Loading