ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Наставља се спољашње вредновање рада школа

Након двогодишње паузе условљене пандемијом КОВИД19, наставља се са спољашњим вредновањем рада школа које је део система за осигурање квалитета образовања и васпитања и спроводе га просветни саветници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Тимови за спољашње вредновање процењују квалитет рада школа у односу на стандарде (24) и показатеље (124) квалитета који су утврђени у широком консултативном процесу и представљају резултат који се очекује у кључним областима рада школа. Методологија спољашњег вредновања подразумева посету школи у трајању од најмање два дана и примену различитих евалуативних поступака и техника, а све са циљем обезбеђивања ваљаних, релевантних, објективних и мерљивих доказа о нивоу квалитета који остварује школа.

У складу са прописима, у шестогодишњем циклусу вредновања, свака школа ће добити оцену за укупни квалитет рада која се изражава на скали од 1 до 4, с тим што ова оцена није у функцији рангирања школа, већ је основа за даљи развој.

Годишњим планом спољашњег вредновања рада школа за школску 2022/2023. годину обухваћене су 274 школе.

ПРЕУЗМИТЕ

 

Loading