ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Наставник – стручњак за учење

У сарадњи Министарства просвете, науке и технолошког развоја од 8. до 10. маја 2016. године у Хотелу Мона на Златибору организован је семинар Инклузивно образовање – принципи и стратегије учења деце са сметњама у развоју који је водила проф. др Нирвана Пиштољевић, ванредна професорка на Универзитету Колумбија на постдипломским студијама на предметима специјално образовање и инклузија, као и на Парма Универзитету у Италији где предаје на постдипломским студијима из психологије и примјењене бихејвиоралне анализе. Учесници семинара били су васпитачи, учитељи, психолози, педагози и дефектолози различитих профила, запослени у предшколским установама, основним и средњим школама, школама за образовање ученика са сметњама у развоју, као и професори са Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. Састанак су отворили Милован Шуваков, помоћник министра просвете и Тања Ранковић, руководитељка програма образовања УНИЦЕФ-а у Србији.

Један од најважнијих закључака се односи на промену парадигме у образовном процесу у 21. веку – стручњаци различитих профила ангажовани у процесу васпитања и образовања– васпитачи, учитељи, наставници, дефектолози и стручни сарадници припадају великој групи едукатора компетентних да подрже образовање сваког детета . Наиме, едукатори у савременом приступу образовању постају „стручњаци за учење“, који примењују различите стратегије у раду са ученицима у току процеса учења и који свакога дана истражују своју праксу да би је унапредили. У том смислу, истакнут је значај сарадње образовних и научних установа и коришћење стратегија учења које су засноване на резултатима објективних, научних истраживања. Проф. Пиштољевић је рекла да „по подацима Светске здравствене организације, за око 15% деце у свету је потребан неки вид додатне подршке у образовању“ , као и да велики проценат проблема понашања и усвајања знања у школи потиче из недовољно квалитетне, неприлагођене наставе.

Учесници семинара разговарали су о различитим моделима организовања инклузивног образовања у предшколским установама и школама, принципима и стратегијама учења, мотивацији за учење, начинима развијања саморегулације код деце, као и различитим тактикама које се могу применити за реализацију квалитетног васпитно-образовног процеса по мери деце/ученика са и без потребе за доадатном подршком, . Једна од тема о којој су учесници разменили искуства и разматрали правце унапређивања је планирање, примена, праћење и евалуација индивидуалног образовног плана.

Loading