ЋИРИЛИЦА | LATINICA

NATO SPS

NATO Science for Peace and Security (SPS) Програм Наука за мир и безбедност

Science for Peace and Security (SPS) – Програм Наука за мир и безбедност основан је 2006. године, са намером да пружи допринос безбедности, стабилности и солидарности међу нацијама, кроз развој научних истраживања и иновација и размену знања. Програм наука за мир и безбедност обезбеђује финансирање, експертске консултације и подршку безбедности кроз релевантне активности које су заједнички развиле земље чланице НАТО-а и партнерске земље. У протеклих пет година Програм је покренуо преко 450 заједничких активности у више од 40 земаља.

Република Србија активно учествује у Програму од 2007. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја, надлежно је за координацију и спровођење Програма. Учешће Републике Србије реализује се кроз различите активности у оквиру Презентационог документа који је закључен 14. јула 2011. године.

Циљеви Програма:

  • Успостављање конкретне цивилне сарадње, путем научне размене, између НАТО земаља и партнерских земаља или земаља медитеранског дијалога;
  • Допринос ефикасном решавању критичних проблема у домену опште безбедности и заштите животне средине;
  • Промоција НАТО вредности;
  • Допринос стабилности и миру (регионална сарадња);
  • Обезбеђивање иницијалних средстава за решавање приоритетних националних потреба.

Програм посебно доприноси подршци регионалној сигурности кроз научну сарадњу између партнерских земаља.

У складу са смерницама Програма, сви пројекти који се иницирају морају имати релевантну димензију безбедности. Ова фундаментална веза са безбедношћу огледа се кроз програмске кључне приоритете и савремене безбедносне изазове, укључујући тероризам, одбрану од хемијских, биолошких, радиолошких и нуклеарних агенаса, сајбер одбрану, енергетску безбедност и еколошке проблеме.  Укључени су и хуманистички и социјални аспекти безбедности, као што су спровођење Резолуције 1325 Савета безбедности Уједињених нација о женама, миру и безбедности (Резолуција 1325).
Програм подржава сарадњу кроз три успостављена финансијска механизма: вишегодишње истраживачке пројекте, тренинге и радионице.

Заинтересовани кандидати треба да развију предлоге за активности које се уклапају у један од ових механизама, тако што конкуришу преко веб сајта: www.nato.int/science, за финансирање у конзорцијуму који сачињавају појединци или организације из најмање једне НАТО и једне партнерске земље. Ове апликације морају директно да се односе на решавање једног од дефинисаних  програмских кључних приоритета и да имају јасну везу са безбедношћу. Електронска пријава примљена од стране Програма потом подлеже поступку евалуације у складу са програмским, експертским, научним и политичким смерницама.

Детаљна обавештења о програму Наука за мир и безбедност, механизмима за финансирање, као и обрасце за пријављивање на позив који је у току, заинтересовани могу преузети на сајту: www.nato.int/science.

Сарадњом до иновација: више о програму прочитајте у часопису ,,Одбрана“

Loading