ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нема основа да се не врши признавање високошколских диплома са акредитованих високошколских установа из Републике Србије

Министарство просвете, науке и технолошког развоја није добило званично обавештење од надлежних органа Републике Хрватске да постоји индиција да се високошколске дипломе из Србије неће признавати у тој земљи.

Након медијских информација на захтев Министарства просвете, науке и технолошког развоја Комисија за акредитацију и проверу квалитета доставила је Министарству документ под називом „Резиме“, у којем се КАПК приказује као једна успешна институција која је стекла репутацију поузданог и стручног тела и тек делимично се осврће на озбиљне примедбе коју је упутила ENQA, кровна организација  надлежних тела за акредитацију високошколских установа у Европском простору високог образовања (EHEA).

Интересантно је да КАПК није Министарству доставио допис ENQA на који се изјаснио, као ни да овако значајно питање још увек није разматрано на Националном савету за високо образовање, мада Министарство нема информацију да ли је НСВО обавештен о писму ENQA.

Када је Министарство коначно, директно ступивши у контакт са нашим представником у ENQA добило у примерак писма које је ENQA још 19. марта 2018. године упутила КАПК-у, постало је јасно због чега је медијима проширила вест да постоје индиције да се у хрватскоје неће признавати високошколске дипломе из Србије.

ENQA у поменутом допису обавештава КАПК да је Одбор ENQA-e закључио да укупни ниво усклађености са европским стандардима ESG (European standards and guidelines) није довољан да се обнови чланство КАПК-а у овој фази, те да због тога чланство КАПК-а стављено под праћење у наредне две године, које представљају рок да КАПК отклони недостатке у свом раду који су у супротности са стандардима ENQA.

У допису је напоменуто и да је ENQA и у овом посебном статусу и даље пуноправни члан и да задржава сва права, обавезе и легитимитет који из чланства произлази.

Три главне забринутости у раду КАПК-а на које указује  ENQA:

  1. ESG 2.2 Designing methodologies fit for purpose – код овог стандарда, Одбор је изразио забринутост јер чланови КАПК-а истовремено обављају посао рецензената (који обављају спољашњу проверу квалитета уз ограничено учешће рецензената који нису чланови КАПК-а) и посао доношења одлука у поступцима провере квалитета у којима су учествовали као рецензенти.
  2. ESG 2.4 Peer-review experts – код овог стандарда Одбор је указао на лимитирану улогу спољашњих рецензената јер је њихова улога сведена на минимум. Одбор је закључио да да овај стандард није усаглашен и постављено је питање исправности тумачења овог стандарда од стране КАПК-а, с обзиром да Одбор ENQA види спољашње рецензенте као кључне у поступку акредитације, а не чланове комисије као што је то у пракси КАПК-а.
  3. ESG 2.6 Извештавање – код овог стандарда Одбор сматра да се фокус треба да буде на закључцима екстерних рецензената како би се подржала филозофија тзв. peer-review-a. Стога, Одбор наглашава препоруку КАПК треба да пронађе начин да, чак и у оквиру постојећих законских ограничења, у својим извештајима обезбеди значајан допринос екстерних рецензената, укључујући академске рецененте, студенте и представнике тржишта рада, а не само чланова КАПК-а.

 

Поред наведених, Одбор ENQA је указао на многе друге неусаглашености и неконзистентности у раду КАПК-а које треба исправити у периоду у којем је чланоство под праћењем.

Министарство очекује да ће Национално тело за акредитацију и проверу квалитета у високом образовању, које у складу са новим Законом о високом образовању обављати послове акредитације и провере квалитета уместо КАПК-а, исправити како пропусте КАПК-а на које је указала ENQA и усагласити свој рад са ESG стндардима, тако и пропусте на које је указало Министарство још пре доношења одлуке Одбора ENQA о статусу чланства под праћењем.

У погледу евентуалног става надлежних органа Хрватске о непризнавању високошколских диплома из Србије, понављамо да Министарство није добило званично обавештење и подесћамо да је без обзира што је статус чланства КАПК-а у под праћењем (membership under review), тај статус поразумева сва права и обавезе и легитимитет пуноправног члана ENQA, тако да нема основа да се не врши признавање високошколских диплома са акредитованих високошколских установа из Републике Србије.

Loading