ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитељa

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис директорима образовно васпитних установа у Новом Пазару у коме се наводи да нема основа да школа утврђује језик остваривања образовно-васпитног рада ученика према националној припадности родитеља, већ се језик наставе одређује на основу слободног изјашњавања родитеља.

Поводом заједничког дописа Националног савета бошњачке националне мањине и Скупштине града Новог Пазара који је 12. септембра упућен васпитним установама на територији града Новог Пазара Министарство просвете, науке и технолошког развоја саопштило је да се приликом уписа у први разред, родитељи, односно други законски заступници изјашњавају се да ли ће  деца наставу похађати на језику националне мањине којој припадају.

Уколико се не изјасне, наставу похађају на српском језику и у том случају за ученика припадника националне мањине организује се настава језика/говора националне мањине са елементима националне културе као изборни програм.

У складу са наведеном законском регулативом Министарство просвете, науке и технолошког развоја је у претходној школској години омогућило да 12.124 ученика припадника бошњачке националне мањине у  27  основних школа  има целокупно образовање на босанском језику и користило је законом дато право. Средње образовање на босанском језику имало је 2.178 ученика у 10 средњих школа. Када се томе дода број од 3020 ученика који су изучавали изборни програм Босански језик са елементима националне културе у 22 школе, јасно је да су обезбеђени услови за коришћење права на образовање на језику националне мањине.

У школској 2018/2019. години, Министарству  се обратило 57 основних школа са укупно 128 захтева за одобравањем одељења са мањим бројем ученика од прописаних 15 ученика и то  за 8 језика националне мањине (албански, босански, бугарски, мађарски, русински, румунски, словачки, хрватски). Одобрено је 103 захтева, дакле 80% за све националне мањине што указује на афирмативни приступ коришћењу права на образовање.

Праћење квалитета наставе уређено је одговарајућим прописима из области образовања и васпитања. Утврђене су надлежност у погледу праћења квалитета,  као и потребних квалификација лица овлашћеног за вршење праћења квалитета и стручно-педагошког надзора.  Сви управни окрузи покривени су надлежностима школских управа, а за подршку унапређењу квалитета образовања на босанском језику на конкурсу је изабран и саветник-спољни сарадник за босански језик који испуњава услове из члана 172. Закона о основама система образовања и васпитања. Све друго се сматра законски неутемељеним захтевом да се у овај поступак, као и у поступак уписа детета у школу, укључују лица која нису законом овлашћена да у овим поступцима учествују.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је суштински посвећено обезбеђивању услова за примену законске регулативе, као и примену Повеље Савета Европе о регионалним или мањинским језицима у области образовања чиме је омогућено квалитетно образовање на босанском језику за све учеснике образовно-васпитног система. Министарство просвете, науке и технолошког развоја очекује конструктивно поступање у складу са наведеним прописима Републике Србије.

Loading