ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нове цене вртића у Србији

Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је нови Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама. Овај Правилник, који предвиђа методологију прорачуна економске цене вртића примењиваће се од 1. јануара 2015. године.

Подсећамо, током 2014. године Министарству просвете, науке и технолошког развоја више странака поднело је захтев за проверу навода о томе да ли су цене вртића у појединим градовима у Србији формиране у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском образовању и васпитању. Они су тражили од Министарства да провери да ли је учешће родитеља у трошковима вртића одговарајуће – максимално 20 одсто од економске цене вртића, како прописују поменути закони.
Министарство је проверило ове наводе и констатовало да у појединим локалним самоуправама у Србији утврђивање учешћа родитеља у цени предшколског васпитања и образовања није у складу са законом што проузрокује материјалну штету у виду додатних трошкова.

У међувремену, Министарство је донело нови Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама, како би га ускладио са изменама Закона о основама система образовања као и новонасталим чиниоцима који могу да утичу на цену боравка деце у вртићима.

Доношењем новог Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама све локалне самоуправе у Србији треба да ускладе цене вртића овом пропису. Министарство још једном апелује на локалне самоуправе да поштују Закон о основама система образовања и васпитања и удео трошкова које плаћа родитељ ограниче на највише 20 одсто економске цене.

Loading