ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Нови уџбеници на албанском језику

Унапређивање образовања на језицима националних мањина је један од приоритета Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Након усвајања новог Закона о уџбеницима 2018. године направљен је велики помак у обезбеђивању квалитетних уџбеника на језицима националних мањина. Сви одобрени уџбеници и уџбенички комплети налазе се у Каталогу уџбеника на језицима националних мањина за школску 2020/21. годину који је доступан на сајту Министарства на линку: https://prosveta.gov.rs/wp-content/uploads/2020/06/KATALOG-UD%C5%BDBENIKA-NA-JEZICIMA-NACIONALNIH-MANJINA-2020-21.pdf

Ученицима који наставу похађају на албанском језику на располагању стоји укупно 86 уџбеника, од чега 43 по новим програмима наставе и учења.

Захваљујући афирмативном приступу одобравања уџбеника, знатно је повећан број одобрених уџбеничких јединица на албанског језику те је до сада одобрен укупно 31 уџбеник од 1-8. разреда према новим програмима наставе и учења. Од тог броја, поменута комисија је прегледала и одобрила 24 нова уџбеника на албанском језику који су и објављени у новом Каталогу уџбеника за школску 2020/21. годину на мањинским језицима. Каталог сада садржи 58 уџбеника на албанском језику (за предшколско васпитање и образовање, за 1-8. разред основне и I-IV разред средње школе, од тога 7 уџбеника из 2018, 1 из 2019. године и још једном помињемо да са овим новоодобреним уџбеницима сада има укупно 32 уџбеника од 1-8. разреда основне школе по новим реформисаним програмима наставе и учења. Укупно 8 уџбеника, тренутно су у процедури разматрања ради одобравања од стране комисије, након чега ће бити стављени у Допуну каталога, тако да очекујемо ће и ти уџбеници бити на располагању ученицима од септембра 2020. године. Поред уџбеника на албанском језику, ученицима који похађају целокупну наставу на албанском језику на располагању стоје и уџбеника за предмет Српски као нематерњи језик, а од 28 уџбеника у Каталогу 12 је одобрено по новим програмима наставе и учења.

 Афирмативни приступ у процесу одобравања уџбеника на албанском језику подразумевао је формирање Радне групе на нивоу Министарства која је реализовала низ радних састанака са Националним саветом албанске националне мањине, Издавачком кућом Албас, Заводом за уџбенике, Координационим телом Владе за општине Прешево, Медвеђа и Бујановац, као и сарадњу са албанском министарком образовања и спорта. Са циљем унапређивања рада на овом врло важном задатку, Министарство је формирало Комисију за стручну оцену квалитета рукописа уџбеника на албанском језику за основну школу коју чине доктор филолошких наука са Катедре за албанологију и мастер професор албанског језика и књижевности, као и професор разредне наставе, наставник Српског као нематерњег језика из Бујановца.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја поздравља одлуку колега из ресорног министарства Републике Албаније да подрже Национални савет албанске националне мањине и обезбеде средства за припрему и штампање нових уџбеника на албанском језику и изражава наду да ће се сарадња, која даје видљиве резултате, наставити и у наредном периоду.

 

Loading