ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Објављен Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/23. годину

У циљу унапређивања доступности уџбеника на језицима националних мањина, Министарство просвете, науке и технолошког развоје  припремило је Каталог уџбеника на језицима националних мањина за предшколску установу, основну и средњу школу за школску 2022/23. годину.

У Каталогу уџбеника на језицима националних мањина за школску 2022/23.годину налазе се уџбеници издати од стране 24 издавача. Такође, и у наредној 2022/23. школској години наставља се добра пракса обезбеђивања уџбеника на језицима националних мањина у програму бесплатних уџбеника. Овим програмом додатно се пружа подршка ученицима из социјално и материјално угрожених породица.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја улаже додатне напоре да се унапреди квалитет и доступност образовања на језицима националних мањина, а уџбеници на језицима националних мањина су значајан део ових настојања.

Предуниверзитетско и универзитетско образовање доступно је, осим на српском језику, и на језицима националних мањина. У нашој земљи ово право у основним и средњим школама користи 45.683 ученика, што чини 5,6% укупне ученичке популације.

Ученицима који целокупну наставу похађају на једном од осам језика националне мањине (албанском, босанском, бугарском, мађарском, русинском, румунском, словачком и хрватском језику), као и ученицима који наставу прате на српском језику а припадници су националних мањина и похађају изборни програм Матерњи језик/говор са елементима националне културе, на располагању је укупно 946 уџбеничких јединица, од којих је 482 објављено по реформисаним програмима наставе и учења.

Важно је нагласити да се са повећањем броја уџбеника издатим по реформисаним програмима наставе и учења смањује укупни број уџбеника, јер се из каталога уклањају уџбеничке јединице по старом програму.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља да ради на подстицању националних савета националних мањина и издавача да се свим ученицима обезбеде исти услови учења у оквиру реформисаног образовања.

Loading