ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одобрени билатерални пројекти из Програма научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал за 2020-2021. годину

На основу Програма научне и технолошке сарадње између Владе Републике Србије и Владе Републике Португал, 28. фебруара 2020. године, у Београду и Лисабону, одржано је Шесто заседање Заједничке српско-португалске мешовите комисије. Делегацију Републике Србије представљали су Проф. Др Виктор Недовић, в.д. Помоћник министра за међународну сарадњу и европске интеграције и мр Снежана Омић, самостални саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.  Португалску делегацију сачињавали су Ana Quartin, директор за међународне односе, и Maria Теresa Martins, пројектни менаџер, из Фондације за науку и технологију. 

Мешовита комисија је утврдила да је на Јавни позив за суфинансирање научне и технолошке сарадње између Републике Србије и Републике Португал, пријављено 78 предлога пројекта коју су задовољили услове конкурса. Након разматрања пристиглих предлога, те у складу с утврђеним приоритетима и правилима Јавног позива, за финансирање одобрено је 12 пројеката, који ће се реализовати у периоду од 1. јануара 2020. до 31. децембра 2021. године.

Обе стране ће финансирати пројекте према сопственим моделима у националној валути, у истом максималном износу, од по највише 2.000 евра (две хиљаде) по пројекту и по пројектној години, тако да страна која упућује покрива трошкове превоза између две земље, а страна која прима покрива трошкове смештаја, трошкове исхране и локалног превоза, неопходне за реализацију сарадње на одобреном пројекту. Српска страна ће средства намењена реализацији пројекта исплаћивати у динарској противвредности и то за трошкове превоза српских истраживача и трошкове боравка португалских истраживача, који  по дану боравка у Републици Србији могу износити до максимално 75 евра, у динарској противвредности.

Loading