ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржан Међународи научни скуп „Нови хоризонти васпитања и образовања“

Образовање је сложен друштвени феномен који рефлектује све промене у друштву, истакнуто је на Међународом научном скупу „Нови хоризонти васпитања и образовања“, који је 28. маја одржан на Учитељском факултету у Београду.

Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Ивица Радовић указао је да је потребно стимулисати и ученике и наставнике да прате промене које се дешавају.

Савремен приступ образовању, захтева од наставника другачији приступ планирању, остваривању, праћењу и вредновању наставних садржаја“, рекао је Радовић и подсетио да образовање учитеља у Србији има дугу традицију, као и на значај Учитељског факултета у образовању будућих наставника.

Државни секретар Радовић навео је и да је задатак образовно-васпитних установа да, осим квалитетног образовања, негују и афирмишу културне и друштвене вредности, али и да  подстакну ученике да промишљају и буду креативни.

То су неке од способности које су младима потребне како би у будућности могли да одговоре на све изазове и захтеве савременог живота и тржишта рада, додао је Радовић.

Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Милан Пашић истакао је да су приоритети образовања и васпитања целоживотно учење, развој критичког мишљења, медијске и информатичке писмености, образовање усклађено са достигнућима науке, технике и технологије, али и одрживог развоја.

У циљу даљег унапређивања квалитета, ефикасности и релевантности образовања и васпитања, Министарство просвете, науке и технолошког развоја наставља свеобухватне и интезивне реформе система образовања и васпитања“, навео је он и додао да су реформске мере и активности, предвиђене Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године.

Пашић је навео да су промена парадигме наставе и учења, које подразумева образовање које је засновано на исходима, нових програма наставе и учења, дигитализација наставе и увођење дигиталних образовних материјала, набавка наставних средстава и опремање школа, само део реформских активности које спроводи Министарство.

Како је истакао, нови и унапређени програми наставе и учења захтевају и професионално оснажене наставнике, који ће процес наставе и учења реализовати применом савремених приступа, метода и техника рада у циљу развијања компетенција и вештина ученика.

Визија развоја подразумева даљи рад на изградњи друштва заснованог на знању, друштва које негује вредности попут критичког мишљења, креативности, радозналости, солидарности, међусобног поштовања, личног интегритета, одговорности, уважавања и јачања инклузивног приступа у образовању који омогућава квалитетно образовање за све и економије која ће бити конкурентна на европском, али и на светском економском тржишту“, закључио је помоћник министра.

 

Loading