ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржан састанак са представницима Националног савета ромске националне мањине

Министарство просвете, науке и технолошког развоја одржало је  састанак са представницима Националног савета ромске националне мањине(НСРНМ), као  партнером  у организацији образовања припадника ромске националне мањине, у вези примене афирмативних мера у школској 2019/20. години и предлозима за унапређивање образовања  у школској 2020/21. години.

Испред НСРНМ , учествовали  су Далибор Накић председник НСРНМ, Љиљана Лекић и Божидар Јовановић.

Представници Министарства указали су да је протекле школске године додељено 1207 стипендија за ученике средњих школа ромске националности, односно 357 више него претходне године. Путем афирмативне мере уписано је 1890 ученика према прелиминарним извештајима,  а Ромски језик са елементима националне културе похађало је 2.553 ученика. Приметан је напредак и у законској легислативи јер је Правилником о педагошком и андрагошком асистенту уређен  опис посла и унапређен статус асистента за подршку ученицима ромске националности.

Актуелна  измена Правилника о критеријумима  и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног образовања и васпитања и Правилника о критеријумима  и стандардима за финансирање установе  која обавља делатност средњег образовања и васпитања у делу који се односи на асистенте који пружају подршку ромским ученицима , квалитативном делу  кроз измене донеће новине које омогућују да се одлуке доносе на нивоу школе, али се по први пут  нормира потребан број ученика за рад педагошког асистената за децу и ученике ромске националности. Предлог о редефинисању норме Национални савет ће послати писмено, како би  Министарство размотрило у складу са правним и финансијским консеквенцама и могућностима. Министарство је сугерисало Националном савету да информише студенте ромске националности да током студија могу изабрати изборни двосеместрални програм Ромски језик на студијском програму  Језик, књижевност и култура Филолошког факултета у Београду. Право имају сви студенти Универзитета у Београду.

Такође, представници Министарства су информисали представнике Националног савета ромске националне мањине да ће у наредном периоду све педагошке асистенте укључити у онлајн обуке које Министарство припрема у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања за запослене који предају осетљивим групама. Овај састанак је још један доказ конструктивне сарадње Министарства и Националног савета ромске националне мањине.

Loading