ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Oдржана научна конференција: TIMSS 2015

На научној конференцији : TIMSS 2015 – Резултати и импликације а у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Института за педагошка истраживања из Београда, Учитељског факултета Универзитета у Београду и Савеза учитеља Републике Србије, представљени су резултати истраживања који показују да су наши ученици четвртог разреда остварили значајан напредак у односу на пре четири године упркос томе што од реализације ТИМСС 2011 истраживања није дошло до промена у наставном програму.

Истраживање ТИМСС бави се постигнућима ученика  у области математике и природних наука и спроводи се сваке четврте године. ТИМСС је пројекат међународног удружења за евалуацију образовних постигнућа , а реализује се кроз сарадњу са националним центрима земаља учесница, он уједно представља једино међународно испитивање постигнућа у млађим разредима основне школе у којем је учествовало 57 земаља из 7 региона света а међу њима и наша земља , што добијене резултате чини посебно вредним пажње.

Наша земља је по  четврти пут учествовала у овим истраживачком подухвату, а ѕа Министарство, као наручиоца истраживања и стручну јавност, резултати спроведеног ТИМСС испитивања имају значајне импликације, навела је Гордана Косановић , саветник министра

„Наши ученици четвртог разреда основне школе су у односу на успех остварен пре четири године, остварили значајан напредак у примени математичких знања а боље постигнуће се бележи и у области природних наука. С обзиром да се нису десиле значајне образовне реформе, овај резултат би се могао приписати променама у фокусу и начину рада наставника. Фокус наставе се све више помера на исходе и удаљава од раније усмерености на садржаје“ рекла је Косановић.

Том приликом је такође изразила жељу и настојање Министарства да у следећем циклусу истраживања, које ће бити обављено 2021 године испитивању математичких и научних компетенција придружимо испитивање читалачке компетенције учешћем у ПИРЛС истраживању.

Директор Института за педагошка  истраживања Николета Гутвајн се захвалила на финансијској подршци Министарству просвете, науке и технолошког развоја као и свим школа које су учествовале у истраживању.

„Постигнуће ученика четвртог разреда основих школа из Србије је значајно изнад просека ТИМСС скале и једнако постигнућима ученика многих европских земаља повољнијег социоекономског статуса“ рекла је Николета Гутвајн.

Резултати су од посебне важности не само за научну и стручну јавност, већ и свих заинтересованих за ефективност образовања у Србији..

 

Loading