ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Одржани семинари за саветнике спољне сараднике у области инклузивног образовања

Група за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а у Србији и Филозофским факултетом у Нишу, приредила је иновирани програм обуке у области инклузивног образовања. Полазиште за креирање семинара су модули за обуку предавача из области инклузивног образовања (УНИЦЕФ, 2015) ауторке проф. др Јудит Холенвегер (Институт за педагогију Универзитета у Цириху, Швајцарска), у сарадњи са Полом Хант и Нором Сабани, експерткињама УНИЦЕФ-а у области образовања. За потребе нашег образовног система обуку „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ су прилагодиле др Гордана Ђигић (Филозофски факултет Универзитета у Нишу) и Оља Јовановић (Филозофски факултет Универзитета у Београду).

Семинар „Наставници као носиоци квалитетног образовања за сву децу“ је организован 12-13. и 14-15. маја у Зрењанину и 19-20. и 21-22. маја 2017. године на Копаонику за четири групе саветника спољних сарадника и просветних саветника из школских управа. Група за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја је обуку реализовала у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Нишу, а водитељи су били професори факултета за образовање наставника и наставници и стручни сарадници активни у Мрежи подршке инклузивном образовању.

Циљеви семинара су да понуди одговоре на актуелне изазове инклузивне образовне праксе и да допринесе даљем развоју компетенција запослених за инклузивно образовање. Дводневном обуком која је заснована на савременим педагошким теоријама, актуелним научним концептима и разултатима новијих истраживања у области инклузивног образовања обухваћене су четири теме:

  • Инклузивно образовање – визија, теорија и концепти,
  • Унапређивање инклузивног образовања на националном нивоу,
  • Стварање окружења за инклузивно образовање у школама,
  • Инклузивно образовање у одељењу.

Припремљена је збирка приручника и прилога у електронском формату на различите теме из области инклузивног образовања, приказаних кроз савремени приступ педагогији различитости, коју су добили сви учесници обуке. Приручници су развијени у оквиру активности Регионалне канцеларије УНИЦЕФ-а за Централну и Источну Европу и независне државе Комонвелта, а Канцеларија УНИЦЕФ-а за Србију их је превела и прилагодила на српски језик.

Семинар је у наведеним терминима пратило више од 220 саветника спољних сарадника и просветних саветника, који су оценили да су циљеви семинара остварени и да је допринео разумевању концепта инклузивног образовања као квалитетног образовања за све ученике. Учесници су били високо мотивисани за учење, активни у свим сегментима обуке, а свој допринос квалитету семинара су дали кроз дискусију, размену искустава и примера добре праксе инклузивног образовања.

Реализацију семинара су омогућили Швајцарска агенција за развој и сарадњу и УНИЦЕФ, кроз Заједнички програм за инклузију Рома и маргинализованих група.

Loading