ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Округли сто о интерсекторској сарадњи на превенцији насилног екстремизма и радикализације у контексту јачања капацитета установа образовања и васпитања за превенцију и реаговање

Министарство просвете, науке и технолошког развоја организовало је 14. новембра округли сто „Превенција насилног екстремизма и радикализације – интерсекторска сарадња и оснаживање установа образовања и васпитања за превенцију и реаговаље“.

 На скупу су учествовали представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података, представници Министарства унутрашњих послова и Управе за извршење кривичних санкција, Института за политичке науке као и директори и стручни сарадници средњих школа у Србији.

 Помоћник министра просвете, науке и технолошког развоја Милан Пашић нагласио је да је превенција свих облика насиља један од приоритетних циљева система образовања и васпитања. Он је указао и на неопходност интерсекторске сарадње и повезивања националног и локалног нивоа у обезбеђивању сигурног и подстицајног друштвеног и школског окружења за децу и младе.

 Директор Канцеларије Савета за националну безбедност и заштиту тајних података Горан Матић подсетио је све присутне на превентивне активности предвиђене Aкционим планом Националне стратегије за спречавање и борбу против тероризма.

 Учесници су имали прилике да се боље упознају и  са специфичностима феномена насилног екстремизма и радикализације, факторима привлачења и подстицања, радикализацијом која се данас све више одвија путем дигиталних технологија,  као и са комплексним садејством психолошко-друштвених утицаја на развој идеолошки мотивисаног насиља.

 Истакнути су постојећи капацитети система образовања и васпитања за превентивно деловање које омогућује и обавезује законска регулатива и уређење процедуре у области заштите од насиља. Посебно је наглашен значај развоја међупредметних компетенција код ученика које обезбеђују развијање и усвајање специфичних знања, вештина и ставова неопходних за развој грађанске свести и укључивање у демократско друштво.

 Осим развијању критичког мишљења пажњу је потребно посветити развоју емоционалне писмености, вештинама комуникације, неговању основних демократских права и слобода кроз подстицање толеранције, прихватања различитости и јачања осећаја припадности.

 Препозната је кључна улога породице и значајних одраслих, као и вршњачке групе и других група које могу имати позитиван утицај на развој деце и младих  у јачању њихове отпорности на насилни екстремизам и радикализацију.

 На скупу је закључено да је потребна едукације свих стручњака који раде са децом и младима као и родитеља, оснаживање младих за вршњачку едукацију и да је неопходна интерсекторска сарадње како у превентивном тако и у интервентном деловању.

Loading