ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Оснивање Истраживачко-развојног института за вештачку интелигенцију Србије

Истраживачко-развојни институт за вештачку интелигенцију Србије, о чијем оснивању је одлуку донела Влада Србије, бавиће се истраживањима које се односе на примену вештачке интелигенције у различитим областима, као и анализом и праћењем стања у области вештачке интелигенције у Србији.

Питање вештачке интелигенције као значајног сегмента развоја науке и истраживања, а тиме и целог друштва, првенствено је препознато кроз Стратегију за развој вештачке интелигенције у Републици Србији за период од 2020. до 2025. године, којом се утврђују циљеви и мере за развој вештачке интелигенције чија имплементација треба да резултира економским растом, унапређењем јавних услуга, унапређењем научног кадра и развојем вештина за послове будућности. Такође Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2021. до 2025. године „Моћ знања, у Акционом плану за период 2021 до 2023. године, предвиђено је оснивање Института за вештачку интелгенцију.

Наведеним стратегијама је предвиђено да Институт буде основан и примарно финансиран из буџета Републике Србије, али и додатно подржан од стране привреде и међународних организација.

Институт ће сарађивати са научно-истраживачким организацијама и привредом, а уз мултидисциплинарни приступ допринети развоју иновативности и предузетништва, као и привлачењу инвестиција. За рад овог института испуњени су предуслови, јер првенствено постоји образовни систем који већ има искуства у грађењу кадрова за веома успешан ИТ сектор у Србији.

 

Loading