ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Отворено Поглавље 26 – образовање и култура

У оквиру процеса преговора за приступање Републике Србије Европској унији данас је у Бриселу на Међувладиној конференцији отворено и привремено затворено Поглавље 26 – образовање и култура.

Поглавље 26 не подразумева конкретна мерила и не захтева израду посебног Акционог плана, а Преговарачка позиција Републике Србије садржи активности које се односе на даљи процес усаглашавања законодавног и институционалног оквира са правним тековинама и стандардима ЕУ у областима образовања, омладине, спорта и културе.

У области образовања планиране су измене законског оквира у циљу остваривања стратешких циљева Србије и пакета циљева стратегија „Европа 2020”, и „Образовање и обуке 2020”, што ће омогућити побољшање квалитета образовања на свим нивоима, као и обезбедити јачање капацитета за учествовање у програмима ЕУ.

У предшколском образовању и васпитању фокус ће бити на постављању целокупног правног оквира за квалитетно и доступно предшколско васпитање и образовање, кроз измену Закона о основама система образовања и васпитања и Закона о предшколском образовању и васпитању, као и на порасту обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем.

У области основног образовања циљ је смањење осипања и интензиван рад на васпитној улози школе у основном образовању, која ће допринети целовитом развоју личности ученика, партиципацији ученика у процесу учења, преузимању одговорности и јачању мотивације за учење и интелектуални рад.

У области средњег образовања планира се промена уписне политике и дефинисање нове мреже школа и образовних профила, као и увођење опште, стручне и уметничке матуре као начина уписа у високо образовање.

У области високог образовања циљ је да у Србији након 2020. године најмање 35% генерације у популацији од 30-34 године има високо образовање. Планиране су измене законског оквира и увођење праведнијег финансирања, које ће бити засновано на резултатима.

У области целоживотног учења очекује се даљи пораст броја акредитованих установа и програма.

Успостављање система Националног оквира квалификација омогућиће се доношењем Закона о националном оквиру квалификација, а ускоро ће се започети процес референцирања НОК-а према Европском оквиру квалификација.

 

 

 

Loading