ЋИРИЛИЦА | LATINICA

План образовно-васпитног рада за четврту недељу школске 2021/22. године

На основу одлуке Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА), од понедељка 20. септембра 2021. године  примењиваће се у VII и VIII разреду  ОСНОВНИХ ШКОЛА на територији  девет  локалних самоуправа.

1.      Ариље

2.      Богатић

3.      Ваљево

4.      Лајковац

5.      Ивањица

6.      Књажевац

7.      Коцељева

8.      Крагујевац

9.      Топола

ДРУГИ МОДЕЛ наставе подразумева да се образовно-васпитни процес организује комбиновањем непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у групе.

ДРУГИ МОДЕЛ организације образовно-васпитног рада (КОМБИНОВАНА НАСТАВА), од понедељка 20. септембра 2021. године  примењиваће у СРЕДЊИМ ШКОЛАМА на територији  45 локалних самоуправа.

1.   Београд

 

16.  Крупањ

 

31.  Свилајнац

 

2.   Бор

 

17.  Шабац

 

32.  Ћуприја

 

3.   Петровац на Млави

18.  Горњи Милановац

33.  Врање

 

4.   Зајечар

 

19.  Лучани

 

34.  Трговиште

 

5.   Косјерић

20.  Чачак

 

35.  Александровац

6.   Пријепоље

21.  Алексинац

36.  Трстеник

 

7.   Чајетина

22.  Ниш

 

37.  Краљево

 

8.   Бојник

 

23.  Сокобања

38.  Нови Пазар

9.   Власотинце

24.  Бабушница

39.  Тутин

 

10. Лесковац

25.  Велика Плана

40.  Кикинда

 

11.  Вршац

 

26.  Смедерево

41.  Рума

 

12.  Ваљево

 

27.  Смедеревска Паланка

42.  Прокупље

 

13.  Уб

 

28.  Деспотовац

43.  Аранђеловац

14.  Богатић

 

29.  Јагодина

44.  Крагујевац

 

15.  Владимирци

30.  Параћин

45.  Топола

 

ТРЕЋИ МОДЕЛ наставе (ОНЛАЈН НАСТАВА)   примењиваће се  у  СРЕДЊИМ ШКОЛАМА на територији осам локалних самоуправа.

  1. Бајина Башта
  2. Ужице
  3. Лебане
  4. Лајковац
  5. Љиг
  6. Ивањица
  7. Бела Паланка
  8. Сремска Митровица

Трећи модел организације образовно-васпитног рада примењиваће се и даље у основним и средњим школама на територији АП Косово и Метохија.

Пре доношења одлуке, за сваку локалну самоуправу разматрани су општа епидемиолошка ситуација, подаци из надзора о оболевању од ковид-19 код ученика и наставника, као и подаци о утврђеним кластерима оболелих, односно броју одељења која су прешла на трећи модел наставе услед оболевања ученика.

У свим осталим основним и средњим школама у Србији се примењује први модел организације образовно-васпитног рада који подразумева непосредну наставу у школама.

Поступак код појаве случајева инфекције код ученика у школама

У ситуацијама када се појаве случајеви инфекције вирусом SARS-CoV-2 код ученика, родитељ о томе обавештава школу.

Уколико се у једном одељењу појаве два или више случајева инфекције, директор школе организује рад у школи према следећим инструкцијама: 

Уколико се ради о одељењима са 16 или мање ученика, након појаве три оболела ученика у одељењу прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за то одељење;

Уколико се ради о одељењима са 17 и више ученика, након појаве два случаја, то одељење се дели на две групе и наставља рад по другом (комбинованом) моделу наставе. На групе се потом примењује поступак за одељења са 16 и мање ученика, односно након појаве нова три оболела ученика у групи прелазак на трећи модел у трајању од 10 дана се налаже само за ту групу.

Уколико применом раније прописаних критеријума и даље постоје елементи за разматрање преласка на трећи модел наставе целе смене или целе школе, директор, без одлагања, обавештава надлежну школску управу и територијално надлежни институт/завод за јавно здравље, који процењује ситуацију, утврђује епидемиолошке ризике и доноси коначну одлуку о којој обавештава школу.

За одељења која тренутно, због најмање два ученика похађају наставу на даљину, почевши од 20. септембра 2021. године примењују се наведени критеријуми.

Имајући у виду доминантну трансмисију делта варијанте SARS-CoV-2, која може узроковати оболевање од COVID-19 и код особа које су претходно прележале ову болест и код вакцинисаних особа неопходна је употреба заштитних маски за све запослене, укључујући и особе које су потпуно вакцинисане против COVID-19 и особе које су прележале COVID-19.

Тим препоручује употребу заштитних маски за све ученике и све време током боравка у школи. Изузетно, када ученик из здравствених разлога не може да носи маску због контраиндикација које су потврђене стручним мишљењем лекара специјалисте одговарајуће гране медицине, потребно је организовати рад тако да овај ученик борави у школском простору без маске, при чему је потребно повећати физичку дистанцу са другим ученицима и запосленима и појачати примену свих мера заштите (дезинфекција руку, чишћење и дезинфекција наставних средстава и простора). Овај изузетак  могуће је  применити на захтев родитеља и искључиво уз приложено мишљење лекара специјалисте одговарајуће гране медицине и то по правилу у школи за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом.

С обзиром на то да су током надзора уочени значајнији ризици за заражавање ученика и запослених у њиховим активностима ван школа, препоручује се родитељима, ученицима и  запосленим у школама да строго и доследно примењују мере личне заштите од инфекције како у школи, тако и ван школе. Посебно је важно избегавати масовна окупљања у затвореном и на отвореном простору, нарочито уколико се током окупљања не примењују прописане мере личне заштите.

Све основне и средње школе у Републици Србији су у обавези да у потпуности обезбеде примену пет кључних мера стратегије за смањење ризика.

Loading