ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Поднета кривична пријава против бивше директорке Основне школе у Шапцу

Као одговорно лице у Основној школи „Јеврем Обреновић“ у Шапцу (по Решењу  министра просвете, науке и технолошког развоја), Јелена Јеврић је прекорачила границе својих овлашћења и противно Закону о основама система образовања и васпитања и Стручном упутству о формирању одељења и начину финансирања у основним и средњим школама, формирала четири одељења првог разреда, чиме је злоупотребила положај одговорног лица сагласно одредбама Кривичног законика о ненаменском коришћењу буџетских средстава. Просветни инспектор извршио је ванредни инспекцијски надзор, а као предмет надзора био је утврђивање законитости рада Школе у погледу формирања одељења.

У надзору је утврђено да је тадашњи директор школе, Јелена Јеврић, поднела Захтев руководиоцу Школске управе Ваљево, ради добијања сагласности за признавање мањег броја ученика од прописаног у одељењу првог разреда у матичној школи. Руководилац  Школске управе Ваљево доставио је школи одговор на захтев којим се одбија захтев школе, за формирање четири одељења првог разреда. У Одговору је јасно истакнуто да је са 89 уписаних ученика могуће  формирати само три одељења првог разреда.

            Незаконитим формирањем четири одељења првог разреда у матичној Школи и формирањем два одељења шестог разреда у издвојеном одељењу школе у Ориду, где је од једног одељења петог разреда у школској 2018/2019. години формирано два одељења шестог разреда у школској 2019/2020. години, повећан је број одељења у Школи са 46 на 48, па је на основу броја одељења школа ангажовала још 50% помоћника директора, 50% стручног сарадника и 50% референта, ангажован је професор разредне наставе са 100%  радног времена и наставника страног језика са 10% радног времена, чиме је  оштећен буџет Републике Србије.

            У складу са напред наведеним просветни инспектор Министарства просвете, науке и технолошког развоја поднео је  кривичну пријаву у складу са одредбама члана 227. став 1, а у вези са ставом 3, а у вези са чланом 362а Кривичног законика,  ( „Службени гласник РС“ број 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014 , 94/2016 и 35/2019).

                        Против пријављене није покренут прекршајни поступак за дело које обухвата обележја кривичног дела за које је поднета кривична пријава. Имајући све наведено у виду, просветни инспектор Министарства, поднео је Основном јавном тужилаштву у Шапцу кривичну пријаву и предложио покретање кривичног поступка против пријављене пред надлежним судом.

Loading