ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Подршка Министарства просвете, науке и технолошког развоја развијању додатних мера подршке за ученике из осетљивих група

У оквиру пројекта „Заједно ка средњој школи – Подршка деци из осетљивих група у преласку у средњу школу“, који спроводи Центар за образовне политике, уз подршку Дечје фондације Песталоци и Министарства просвете, науке и технолошког развоја реализован је дводневни радни састанак за представнике локалних самоуправа  15. и 16. октобра 2020.године у Београду.

Састанак је организован ради разматрања специфичности образовања ученика из осетљивих група, мапирање и процена постојећих мера подршке, идентификовање потребних а недостајућих мера подршке ученицима и неопходних ресурса за њихово остваривање на нивоу локалних самоуправа као и разматрање нових/додатних могућности за локално буџетирање које је осетљиво на специфичности образовања ученика из осетљивих група.

Др Снежана Вуковић, самостална саветица у Одсеку за људска и мањинска права у образовању у Министарству просвете, науке и технолошког развоја представила је учесницима састанка   активности које Министарство предузима у циљу пружања подршке ученицима из осетљивих група и истичући значај које ефекти пружања подршке имају за појединца, друштво и економски развој.

Састанку су присуствовали и представници Министарства омладине и спорта, као и Сталне конференције градова и општина, који су нагласили одговорност коју, како националне, тако и локалне институције, имају према ученицима из осетљивих група и да је пут ка постизању бољих резултата синергија рада свих укључених актера

Учесницима састанка су се обратили и представници школа које учествују у пројекту, представљајући перспективе и потребе ученика из осетљивих група при преласку из система основног у систем средњег образовања.

Током састанка су представљени и први налази Анализе капацитета јединица локалних самоуправа за пружање подршке ученицима из осетљивих група, коју је израдио Центар за образовне политике, у сарадњи са локалним самоуправама.

Током састанка, представници локалних самоуправа (Алексинца, Бечеја, Бора, Жабља, Књажевца, Ниша, Новог Сада, Сурдулице и Ћуприје) су заједнички идентификовали приоритетне мере које су у надлежности локалних самоуправа и мапирали могућности за њиховo унапређивање или увођење нових мера подршке што представља први корак ка формулисању локалних акционих планова за додатну подршку ученицима из осетљивих група.

Општи закључак састанка је да ниједно дете/ученик/ученица не треба да остане без пружених мера подршке са националног и локалног нивоа, а које су потребне за стицање образовања, укључујући и ону децу чије су породице ниског социо-економског статуса  које не могу самостално да подрже развој пуних потенцијала детета. Такође, закључено је да је неопходна још интензивнија сарадња са школама које похађа велики број деце из осетљивих група, јер питање образовања ученика из осетљивих група превазилази оквире рада и надлежности, као и могућности, школа као институција које се примарно баве образовањем.

Loading