ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Позив за пријављивање за доделу стипендија за пројекат ,,Свет у Србији”

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ за доделу стипендија за школску 2016/2017. годину

у оквиру Пројекта: „СВЕТ У СРБИЈИ“

 Министарство просвете, науке и технолошког развоја позива све заинтересоване припаднике земаља чланица и земаља посматрача ПНЗ, старости од 18 до 35 година да се пријаве за доделу стипендија Владе Републике Србије у оквиру пројекта „Свет у Србији“.

Заинтересовани се могу пријавити преко надлежног Дипломатско-конзуларног представништва Републике Србије у својој држави.

Стипендија Владе Републике Србије обухвата учење српског језика и похађање основних, мастер или докторских студија на факултетима Универзитета у Београду, Новом Саду и Нишу.

Стипендија обухвата: бесплатну визу за привремени боравак, бесплатну нострификацију средњошколских/високошколских исправа, плаћене трошкове школарине течаја српског језика и изабраних студија, плаћен смештај и исхрана у установама студентског стандарда, здравствено осигурање и стипендију у износу од 15.000,00 динара месечно за трошкове превоза, уџбеника и остале трошкове.

 УСЛОВИ ЗА ДОБИЈАЊЕ СТИПЕНДИЈЕ:

Кандидат мора да буде млађи од:

  • 21 године за основне студије
  • 25 година за дипломске-мастер студије
  • 35 година за докторске студије

Кандидат мора да поседује лекарско уверење не старије од шест месеци којим се потврђује да кандидат не болује од неке заразне болести (укључујући и HIV тест).

Кандидат мора да зна енглески и/или француски језик.

Кандидат мора да буде предложен од стране надлежног органа државе учеснице Пројекта чији је држављанин.

Кандидат предложен за основне студије може да се упише на прву годину студија уколико поседује средње образовање у четворогодишњем трајању, односно степен образовања еквивалентан дипломи средње школе у Републици Србији.

Кандидат предложен за дипломске – мастер академске студије, може да се упише на студије уколико има одговарајућу диплому Универзитета стечену на основним студијама, еквивалентну дипломи стеченој на основним студијама на Универзитетима у Републици Србији (180 или 240 ЕСПБ бодова).

Кандидат предложен за докторске академске студије може да упише студије уколико има стечену одговарајућу диплому Универзитета стечену на мастер студијама, еквивалентну дипломи стеченој на дипломским – мастер студијама на Универзитетима у Републици Србији (300 ЕСПБ бодова).

По завршетку студија кандидат треба да се врати и да живи у држави која га је  предложила за стипендију у оквиру Пројекта.

*Напомена: Просек се утврђује према систему оцењивања у држави у којој је кандидат стекао средње, односно високо образовање.

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ДОСТАВЉА УЗ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР:

  1. Биографија (CV) са контакт адресом, телефоном и e-mail адресом.
  1. Кандидати за основне студије: оригинал или оверена копија средњошколских сведочанстава или дипломе о завршеној средњој школи. Кандидати за мастер студије: оригинал или оверена копија дипломе о завршеним основним академским студијама са додатком дипломи. Кандидати за докторске студије: оригинал или оверена копија дипломе са основних студија са додатком дипломи, оригинал или оверену копију дипломе о завршеним мастер студијама са додатком дипломи.
  1. Копија пасоша.
  1. Фотографија.

Кандидати који испуњавају услове за добијање стипендије, попуњени формулар оверен од надлежног органа државе која предлаже заједно са потребном документацијом, достављају надлежним Дипломатско-конзуларним представништвима Републике Србије у државама у којима живе.

Рок за достављање пријавних формулара и пропратне документације је  31. мај 2016. године.

ПРЕУЗМИТЕ ПОЗИВ
ПРЕУЗМИТЕ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР

Остале стипендије и конкурси МПНТР

Loading