ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљање резултата Министарства просвете, науке и технолошког развоја на конференцији „Значај раног развоја деце у земљама Западног Балкана“

Делегација Министарства просвете, науке и технолошког развоја је учествовала у раду регионалне конференције о значају подршке деци и њиховим породицама током раног детињства у земљама Западног Балкана, која је одржана у Скопљу 3. и 4. маја 2018. године. Конференцију је организовала Светска банка, а коорганизатор је била Влада Републике Македоније.

Учесници конференције су били представници министарстава земаља Западног Балкана у чијој су надлежности предшколско васпитање и образовање, подршка деци и породицама из домена социјалне заштите, као и представници међународних организација које реализују различите пројекте, активности и инцијативе у овој области. Учесницима су се на почетку конференције обратили највиши представници Владе Републике Македоније и Светске банке – Зоран Заев, председник Владе Републике Македоније, Линда ван Гелдер, регионална директорка Светске банке за Западни Балкан, Хаиме Саведра, директор Светске банке за Образовну глобалну праксу, Рената Дескоска, министарка просвете и науке Републике Македоније и Мила Церовска, министарка за рад и социјалну политику Републике Македоније.

Током конференције су се учесници упознали са најважнијим регионалним и глобалним трендовима у вези са подршком деци и породицама током периода раног детињства. Као део представљања успешних пракси, Анамарија Вичек, државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије је представила актуелне реформске процесе и инцијативе у Републици Србији покренуте са циљем да се повећа обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и унапреди квалитет предшколског васпитања и образовања кроз развој и имплементацију нових Основа програма предшколског васпитања и образовања, заснованих на модерним педагошким приступима у раду са децом.

Госпођа Вичек је нарочито истакла значај свеобухватног процеса реформе предшколског васпитања и образовања кроз иницијативе чија је реализација у току или су у припреми за реализацију. Она је такође представила најважније аспекте пројекта „Инклузивно предшколско васпитање и образовање“, који Министарство просвете, науке и технолошког развоја реализује уз помоћ Зајма Међународне банке за обнову и развој.

Представници Светске банке су посебно истакли досадашње резултате Републике Србије у области реформе предшколског васпитања и образовања, препознајући их као пример добре праксе, због чега је представљање Анамарије Вичек, државног секретара имало посебан значај у контексту иницијатива у области подршке деци и породицама током раног детињства покренутих у региону.

Током конференције су учесници такође разговарали о начинима на које Светска банка може да помогне земљама Западног Балкана да убрзају процес унапређивања доступности, квалитета и праведности предшколског васпитања и образовања, као и свеукупне подршке деци и породицама у током раног детињства.

Loading