ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Представљен Нацрт закона о националном оквиру квалификација Републике Србије

У оквиру јавне расправе данас је у Ректорату Универзитета у Београду јавно представљен нацрт закона о Националном оквиру квалификација Републике Србије (НОКС).

Нацрт закона о нацоналном оквиру квалификација представља инструмент којим се уређује област квалификација и повезаност са тржиштем рада. НОКС је основа  за примену концепта целоживотног учења и од утицаја је на унапређење система образовања Републике Србије, као и на развој појединца.

Законом о Националном оквиру квалификација Републике Србије успоставља се јединствени и интегрисани национални оквир квалификација који обухвата све нивое и врсте квалификација, без обзира на начин стицања и независно од животног  доба у коме се квалификације стичу.

Законом су такође предвиђени и нивои НОКС-а од 1 до 8, њихово упоређење са постојећим и ранијим нивоима образовања и стручне спреме.

Успостављање  институционалног оквира за имплементацију система НОКС врши се кроз:

Савет за НОКС који даје препоруке о процесу планирања и развоја људског потенцијала у складу са релевантним јавним политикама у области целоживотног учења, запошљавања, каријерног вођења и саветовања.

Агенције за квалификације која обавља послове обезбеђивања квалитета (израде предлога стандарда квалификација, вођења регистра…) и координације између Савета за НОКС и других надлежних институција у свим аспектима развоја и имплементације НОКС.

Секторских већа који су  засновани на принципу социјалног партнерства чија је кључна улога да кроз партнерство са Агенцијом утврде предлог стандарда квалификације.

Законом се успоставља и систем за разврставање квалификација – КЛАСНОКС који је усклађен са Међународном стандардном класификацијом образовања (ISCED 13-F). Увођењем КЛАСНОКС-а успоставља се јединствен систем класификације квалификација, независно од постојећих класификација образовних профила предуниверзитетског и високог образовања.

Loading