ЋИРИЛИЦА | LATINICA

ПРЕЛИМИНАРНА ЛИСТА по Другом позиву талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за учешће на научноистраживачким пројектима у 2019. години

Министарство просвете, науке и технолошког развоја са задовољством обавештава да је интересовање за Други позив било изванредно и да је велики број кандидата који испуњавају услове послао своју пријаву. Без обзира што је било планирано да се кроз овај позив укључи до 100 младих истраживача, потребно је да сви кандидати који испуњавају услове Другог позива поступе по доњем упутству. Министарство ће током 2019. године, у складу са буџетским могућностима, укључити знатно већи број истраживача (од 100) у текући пројектни циклус, о чему ће одлука бити донета благовремено.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује прелиминарне листе кандидата који испуњавају услове позива за учешће на пројектима у 2019. години. Објављују се две листе: кандидата који су навели пројекат на коме би желели да буду ангажовани, и кандидата без наведеног пројекта. Имајући у виду да број рангираних кандидата далеко превазилази позивом планираних 100 места, као и да Министарство просвете, науке и технолошког развоја, заједно са вишим инстанцама, чини све напоре да значајно повећа број финансираних позиција, наглашавамо да је потребно да сви кандидати који испуњавају услове Другог позива поступе по доњем упутству.

Напомињемо да ће по овом позиву бити укључени само они кандидати који испуњавају услове у потпуности. Позив важи искључиво за кандидате који имају титулу дипломирани-мастер и први пут уписану прву годину докторских академских студија за школску 2018/2019. годину на акредитованој високошколској установи у Републици Србији. Молимо вас да приликом предаје докумената приложите и личну изјаву да докторске студије уписујете први пут ове школске године на акредитованој високошколској установи у Републици Србији.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја објављује:

  1. Прелиминарну листу младих истраживача-студената докторских академских студија који су приликом пријављивања одабрали пројекат који се реализује у текућем циклусу истраживања. Кандидати који се налазе на овој листи потребно је да успоставе контакт са руководиоцем наведеног пројекта као и руководиоцем научноистраживачке ораганизације (НИО), ради покретања поступка пријема у радни однос.

Обавеза НИО, које ће вас примити у радни однос, је да спроведе процедуру вашег избора у звање (истраживач приправник, истраживач сарадник), прими вас у радни однос, достави Министарству Уговор о раду, МА-образац и Одлуку о избору у звање. Кандидати који су у радном односу у акредитованој научноистраживачкој организацији такође достављају Уговор о раду и МА-образац.

Прелиминарна листа са пројектом

  1. Прелиминарну листу младих истраживача-студената докторских академских студија који приликом пријављивања нису одабрали пројекат. Потребно је да истраживачи из ове групе контактирају аналитичара за област коју су одабрали. Такође, руководиоци научноистраживачких ораганизација и руководиоци пројеката који су заинтересовани за пријем младих са наведене прелиминарне листе на пројекат могу се јавити надлежном аналитичару.
  2. Природне и математичке науке:

1.1. Физика andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

1.2. Хемија sofija.miskov@prosveta.gov.rs

1.3. Биологија jasmina.grubin@prosveta.gov.rs

1.4. Математика, компјутерске науке и механика andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

1.5. Геонауке и астрономија andrijana.ivanovic@prosveta.gov.rs

  1. Медицинске науке slavica.raspopovic@prosveta.gov.rs
  2. Хуманистичке науке

3.1.Историја, археологија, етнологија и остале хуманистичке науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

3.2.Језик и књижевност marija.velickovic@prosveta.gov.rs

  1. Друштвене науке

4.1. Право, економија и политичке науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

4.2. Филозофија, психологија, педагогија, социологија и остале друштвене науке marija.velickovic@prosveta.gov.rs

  1. Техничко-технолошке науке:

5.2. Eнергетика, рударство и енергетска ефикасност dragan.sataric@prosveta.gov.rs

  1. Биотехничке науке ivana.rajcic@prosveta.gov.rs

Прелиминарна листа без пројекта

  1. Млади истраживачи-студенти докторских академских студија који се не налазе ни на једној од ове две прелиминарне листе, за додатне информације могу да се обрате мејлом на адресу nauka@prosveta.gov.rs.
Loading