ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Министарство просвете објављује Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023//2024. годину.

Приговори на Предлог ранг листе о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023//2024. годину могу се доставити у року од три дана од дана истицања Предлога ранг листе на сајту Министарства просвете, односно до 21. децембра 2023. године.

Аргументовани приговори достављају се препорученом поштом или непосредно преко писарнице на следећу адресу:

Министарство просвете – Група за ученичке и студентске кредите и стипендије

са напоменом ,,Конкурс за доделу ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији“

Немањина 22-26, 11000 Београд

Комисија Министарства ће размотрити приговоре и утврдити коначну ранг листу о додели стипендија за изузетно надарене ученике и студенте, која ће бити објављена на сајту Министарства просвете.

Студенти и ученици који су предложени за стипендије за надарене потребно је да отворе бесплатан студентски или ученички рачун у било којој експозитури Банке Поштанска штедионица, уз личну карту или индекс.

Студенти се путем портала Управе за трезор могу пријавити за Студентску картицу, која је уједно и платна картица и текући рачун. Отварање овог студентског рачуна је бесплатно и без накнаде за одржавање текућег рачуна.

Ученици који су пунолетни и поседују личну карту рачун могу отворити самостално, уз ђачку књижицу.

Ученици који су малолетни (без обзира да ли поседују личну карти или не) рачун отварају обавезно уз присуство родитеља, уз достављање Извода из матичне књиге рођених и ђачке књижице.

Уколико малолетно лице поседује личну карту, и дошло је са родитељем чије се име налази у личној карти није потребно доносити Извод из матичне књиге рођених.

Уколико је дошао родитељ чије име није у личној карти малолетног детета, Извод из матичне књиге рођених је неопходан.

ПРЕУЗМИТЕ:

Прелиминарна ранг листа о додели ученичких и студентских стипендија изузетно надареним ученицима и студентима у Републици Србији за школску 2023/2024. годину

Loading