ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати Јавног позива Министарства просвете, науке и технолошког развоја (XXII Јавни позив за 2022. годину) за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација

На XXII Јавни позив Министарства просвете, науке и технолошког развоја за стипендирање студената докторских академских студија и укључивање у рад акредитованих научноистраживачких организација, ради доделе 200 стипендија, који је објављен 27.12.2021. године, пријавило се укупно 322 кандидата који су приложили пратећу документацију.

Седамнаест кандидата је приступило електронском упитнику, али без достављања документације по условима из Јавног позива – те пријаве нису разматране.

У складу са условима Јавног позива и достављеном документацијом сачињена је Прелиминарна ранг листа кандидата.

На Прелиминарну ранг листу кандидати имају право приговора у року од осам дана од дана објављивања на сајту Министарства, закључно са 07.04.2022. године.

Својеручно потписан приговор се доставља препорученом поштом или непосредно преко писарнице Управе за заједничке послове републичких органа Министарству просвете, науке и технолошког развоја са назнаком:

Сектор за науку – Приговор на прелиминарну ранг листу за стипендирање студената докторских академских студија

Немањина број 22-26, Београд

Кандидати који су се пријавили и на конкурс Пети позив талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија који се запошљавају у научноистраживачким организацијама у обавези су да се до 21.04.2022. године писменим путем изјасне за коју пријаву се опредељују:

1. за пријаву по Јавном позиву за стипендирање студената докторских акедeмских студијa или
2. за пријаву по Петом позиву талентованим младим истраживачима – студентима докторских академских студија за укључивање у научноистраживачки рад у акредитованим научноистраживачким организацијама.

ПРЕУЗМИТЕ:

Loading