ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Прелиминарни резултати пријемног испита за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

Према прелиминарним подацима пријемни испит за упис у средњу школу у којој се део наставе остварује на страном језику – билингвална одељења положило је укупно 635 ученика.

За полагање пријемног испита пријавило се 812 ученика, а на писмени део испита 25. маја 2019. године изашло је 729 ученика.

За 264 места у одељењима у којима се део наставе остварује на енглеском језику  пријавило се 455 ученика, од којих је испиту приступило 413. Положила су 373 ученика.

У одељењима у којима је део наставе на француском језику за 165 места пријавио се 171 ученик. На испит је изашло 144, а положило је 127 ученика.

За 60 места у одељењима у којима се део наставе остварује на немачком језику пријавила су се 93 ученика. Испиту су приступила 82 ученика, док је пријемни положило 67 ученика

У одељењима, где се део наставе одржава на руском језику за 45 места пријавила су се 52 ученика. Испит је полагало 49 ученика, а положило је 46 ученика.

За 30 места у одељењу у коме се део наставе остварује на италијанском језику  испит је полагао 41 кандидат. Испит су положила 22 ученика.

Конкурсом за упис ученика у први разред средње школе у Републици Србији за школску 2019/2020. годину предвиђена су 564 места за упис ученика који део наставе остварују на енглеском, француском, немачком, руском и италијанском језику. Осим у гимназијама билингвална одељења су предвиђена и у две стручне школе.

Пријемни испит је одржан 25. и 26. маја, а састојао се из два дела: писменог теста из страног језика и усмене провере знања страног језика.

Кандидат је испунио услов за усмену проверу знања страног језика уколико је на писменом тесту остварио најмање девет бодова од максималних 15 бодова.  На усменом делу испита, 26. маја било је могуће остварити највише пет поена.

Loading