ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Пријава школама за бесплатне уџбенике по Програму „Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе“

Министарство просвете, науке и технолошког развоја и у школској 2021/2022. годину обезбеђује бесплатне уџбенике и друга наставна средства за ученике основних школа из социјално угрожених породица. За ове намене је у буџету Министарства опредељено 700 милиона динара.

Право на бесплатне уџбенике имају:

  • ученици из социјално/материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи);
  • ученици који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану;
  • ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом који образовно-васпитни рад остварују по индивидуалном образовном плану и другим ученицима којима су потребни прилагођени уџбеници (увећан фонт, Брајево писмо, електронски формат);
  • ученици основних школа који су у породици треће или свако наредно рођено дете у систему образовања и васпитања

Родитељи чија деца спадају у неку од горе наведених категорија пријављују се школама које су у обавези да Министарству доставе податке до 1. марта 2021. године. Школа је одговорна и дужна да благовремено обавести родитеља, односно друге законске заступнике ученика, прикупи документацију и у информациони систем унесе тачне податке о ученицима.

Школи се као доказ о испуњености услова доставља следећа документација:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, решење (копија) којим се утврђује право на остваривање социјалне новчане помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, факултет), потврду образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента. Потврда образовно-васпитне установе о својству ученика прилаже се за свако дете.
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете и налазе се у основној школи, школа не издаје потврду, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Министарство просвете науке и технолошког развоја ове активности реализује у оквиру Програма Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, који се спроводи од школске 2009/2010. године.

Loading