ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Припреме за план уписа у средње стручне школе

У циљу припреме за квалитетну израду плана уписа у средње стручне школе за школску 2017/18. годину, а у складу са новом методологијом Министарства просвете, науке и технолошког развоја, одржан је састанак 20.12.2016 уз присуство ко 300 заинтересованих учесника из области образовања, као и привреде. Овакав одзив учесника представља постигнут висок ниво одговорности целокупног система у циљу системског и доследног утемeљења дуалног образовања у Србији. На састанку се говорило о структури Националног модела дуалног и предузетничког образовања као и начинима његове имплементације кроз нови модел плана уписа у средње стручне школе. Представници Министaрства просвете појаснили су да је при одређивању образовних профила и броја ученика за упис, неопходно да школа сарађује са представницима локалне самоуправе, организације надлежне за послове запошљавања, привреде и сарађује другим релевантним социјалним партнерима.

Наглашено је да је од посебне важности да стручна школа за образовни профил који планира обезбеди потврду релевантности датог занимања на тржишту рада и могућности запошљавања након завршетка школовања.

Представници Привредне коморе Србије и локалне самоуправе представили су документ који чини потврду релевантности која ће школама обезбедити прибављање писане изјаве што већег броја послодаваца из своје локалне средине. Такође, најављено је да се овом изјавом послодавци обавезују да школи и ученицима пруже одговарајућу материјалну и стручну помоћ без накнаде и истовремено потврђују да имају потребу за запошљавањем лица наведеног занимања у будућности.

Наведено је да ће прибављене изјаве школа заједно са предлогом плана уписа доставити путем апликације УПИС У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ 2017/18. у оквиру информационог система просвете „Доситеј“.

Посебно место дато је школској управи која ће имати задатак да израђује предлог плана уписа за територију општине/града и округа за који је надлежна, као и да спроводи оптимизацију достављених предлога школа и усаглашава број ученика који завршавају основно образовање и васпитање са бројем места у средњим школама на датој територији.

Након активног дијалога свих присутних изведен је закључак да нови план уписа треба да у највећој могућој мери ослика реалне потребе привредног развоја дате локалне средине.

Закључено је да ће Министарство просвете , на основу предлога плана уписа који израде школске управе, донети коначну одлуку о броју и структури уписа ученика у средње школе до 31. марта 2017. године а да ће Конкурс за упис ученика у средње школе за школску 2017/2018. годину јавно објавити најкасније до 01. маја 2017. Године.

Смањивање броја неактивних профила, модернизација и креирање нових профила усклађених са потребама привреде, могућност активног учешћа ученика у реалном радном окружењу уз надокнаде за рад, запошљавање младих одмах након формалног школовања као и перспектива даљег школовања свакако су препознати као приоритетни квалитети унапређења стручног образовања на овом скупу.

                                                               

Директорима је представљен календар планирања уписа:

15.12. – Почео је унос верификација од стране школа (у „Доситеја“, а потом предаја у ШУ оверених, из апликације одштампаних спискова верификација) 

 20.12. – Почиње унос у апликацију за планирању уписа (модул „Доситеја“)  од стране школа, поткрепљених „изјавама послодаваца“ (као и раније, ово су „намере“ школа). Изјаве послодаваца се скениране прилажу у апликацију. Формулар за сарадњу са послодавцима по моделу дуалног образовања како за до сада развијене дуалне профиле, тако и за „обичне“ профиле који ће реализовати сарадњу са послодавцима по дуалном моделу је достављен школама.

 31.12. – Завршава се унос предлога плана уписа у апликацију од стране школа (законски рок).

 Паралелно током децембра, јануара и почетком фебруара тече процес локалних састанака ШУ, директора, локала, покрајине, НСЗ, послодаваца, коморе. Продукт тих састанака је обједињени документ општинског/градског/окружног плана уписа (изглед и садржину формулара за израду обједињеног документа припрема сектор за средње у сарадњи са саветницама за дуално образовање). 

 10.2. – Завршава  се циклус локалних састанака, почиње потврда унетог од стране ШУ и покрајине (потврђивање у апликацији онога што је договорено на састанцима), а почиње  анализа и корекција плана уписа од стране МПНТР  – анализа приложене документације, реализације прошлогодишњег уписа, подешавање квоте… 

 31.3. – Завршава се анализа и корекција плана уписа од стране МПНТР. У овом периоду ће план уписа бити коригован и у складу са, у међувремену евентуално донетим, новим профилима (6 стручних, дуалних које су у процесу израде код ЗУОВ-а и обдарени за рачунарство у гимназијама).

 15.4. – Крајњи рок за провере и корекције, 

 30.4. – Крајњи рок за припрему  за објављивање – техничка припрема, форматирање, прелом, формално доношење конкурса. 

 1.5. – Објављивање Конкурса за упис  у први разред средњих школа за школску 2017/2018. годину.

Loading