ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Продужен рок за пријаву на Јавни позив МАСТЕР 4.0 за избор студијских програма мастер академских студија из области БИОИНФОРМАТИКЕ

На захтев заинтересованих високошколских установа, Министарство просвете продужило је рок за пријаву на Јавни позив МАСТЕР 4.0 за избор студијских програма мастер академских студија из области БИОИНФОРМАТИКЕ до 30. јуна 2024. године у 23:59 часова.

Министарство подсећа да се на Јавни позив могу пријавити високошколске установе (универзитети и факултети) чији је оснивач Република Србија, односно аутономна покрајина, а које реализују студијске програме основних и мастер академских студија из области природно-математичких (биологија, математика, рачунарство…) и медицинских наука (медицина, фармација…), као и из области информационих технологија и биотехнологије (ИТ, пољопривреда, биохемијско инжењерство…) у пољу техничко-технолошких наука, самостално или заједнички са другим акредитованим високошколским установама (универзитети и факултети) и/или акредитованим научноистраживачким организацијама.

Овај конкурс представља наставак активности Владе Републике Србије на унапређењу и успостављању нових студијских програма који су усмерени ка потребама савременог друштва и привреде, а у складу са стратешким документима: Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2030. године, Стратегијом паметне специјализације у Републици Србији за период од 2020. до 2027. године, Стратегијом развоја вештачке интелигенције у Републици Србији за период 2020–2025. година и Стратегијом развоја стартап екосистема Републике Србије за период од 2021. до 2025. године.

Министарство ће финансирати израду, акредитацију и реализацију до три интердисциплинарна студијска програма мастер академских студија из области биоинформатике, у трајању од најмање 2 семестра, који буду изабрани на конкурсу, са по 5 милиона динара. Такође, на изабраним студијским програмима Министарство у школској 2025/2026. планира финансирање по 10 буџетских студената, под условом да студијски програми буду акредитовани.

Пријављивање се врши електронски путем апликације на интернет адреси https://prijava.prosveta.gov.rs.

Сви прилози се достављају електронским путем и тек када се уз пријаву прикаче сви прилози и обележе сва поља може се одштампати пријавни формулар који се са потписом органа пословођења (без прилога) шаље на адресу: Министарство просвете – Сектор за високо образовање, Београд, Немањина 22–26, са назнаком: „За јавни позив – Мастер 4.0 из области биоинформатике“.

Додатне информације се могу добити у Министарству просвете – Сектор за високо образовање, на електронској адреси master4.0bioinformatika@gov.rs.

Loading