ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Проф. др Вера Дондур државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја

Влада Републике Србије је на данашњој седници поставила новог државног секретара у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Веру Дондур.  Државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја проф. др Вера Дондур рођена 1948. године у Крагујевцу. Дипломирала и магистрирала физичку хемију на Природно-математичком факултету Универзитета у Београду. где је и докторирала 1980. године. По дипломирању радила је као професор у Гимназији у Горњем Милановцу, а од 1976. године ради на Факултету за физичку хемију Универзитета у Београду. Прошла је све степене универзитетске каријере од асистента приправника до редовног професора. Област научног интересовања је хемијска кинетика и катализа. Предаје већи број предмета на основним, мастер и докторским студијама.

Била је председник Националног савета за научни и технолошки развој (2010-2015). Учествовала је у припреми Акционог плана за реализацију Стратегије научног и технолошког развоја до 2015. године.

Обављала је функцију декана Факултета за физичку хемију, била је члан Комисије за акредитацију високошколских установа од њеног оснивања. Учествовала је у припреми стандарда за акредитацију, успостављању процеса и процедура где је дала велики и у академским круговима препознатљив допринос. Председавала је и била члан Тима за реформу високог образовања (ХЕРЕ). Од 2006. до 2015. године била је представник Србије у телу који на европском нивоу прати болоњски процес (БФУГ) Као члан експертског тима радила је на припреми донете Стратегије о развоју образовања у Србији до 2020. године и била координатор поглавља за докторске студије. Такође је као члан тима радила на припреми Акционог плана за реализацију Стратегије. Коаутор је студије Методологија утврђивања ефеката и утицаја образовања (2013).

Коаутор је шест патената, од којих су два довела до градње постројења за производњу зеолита за детерџенте које је својевремено било највећи извозник у Југославији. До сада је публиковала више од 140 научних радова у међународним часописима са СЦИ листе, радови су цитирани више од 1300 пута. Под њеним руководством је су одбрањене 22 докторске тезе, више десетина дипломских и 18 магистарских радова.

Руководила је већим бројем домаћих и међународних научних пројеката. Учествовала је на више од двеста домаћих и међународних конференција. Рецензент је у више десетина научних часописа, била је дуго година потпредседник је Српског хемијског друштва.

У земљи и иностранству одржала је више десетина предавања и презентација о различитим темама реформе високог образовања и науке у Србији, учествовала у изради националних извештаја о напретку болоњског процеса. Била је на постдокторским усавршавањима на Макс-Планк институту у Немачкој, универзитетима у Сједињеним Америчким Државама, као и на бројним научним институцијама у другим државама.

Loading