ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Први издавачки пројекат Друштва школских библиотекара Србије

Друштво школских библиотекара Србије (ДШБС) издало је Приручник „Бајке у образовању и васпитању”, намењен је наставницима разредне и предметне наставе, библиотекарима, стручним сарадницима и родитељима. Штампање и промоција овог Приручника одобрена је и финансирана од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса који су значајни за образовање у 2019. години које реализују  удружења.

Библиотекарка Бранка Алимпијевић је пет година радила на овој теми кроз радионице, читалачке клубове, луткарске представе, угледне часове, тематску наставу, истраживачке радове. Неговала је код ученика старијих разреда поштовање интелектуалне имовине, коришћење релевантних извора, употребу цитата и навођење аутора, чиме их је упутила основама академског писања. Радови ученика се налазе у књизи што се уклапа у партиципаторску улогу ученика у раду библиотеке, који је стваралачки инспиративан и уметнички занимљив, навела је  Мирјана Радовановић Пејовић, виши дипломирани библиотекар и члан Управног одбора ДШБС, координатор рада подружница  

Приручник се састоји из неколико делова –  најпре се у Приручнику упознаје са бајком као књижевном врстом, потом са  улогом  бајке у васпитању и њеним педагошким оптимизмом, затим нуди препоруке за реализацију часова.

На крају књиге је, према речима Радовановић Пејовић, списак литературе који показује да се ауторка темељно бавила стручном грађом и да је овај Приручник поткрепљен и теоријским и практичним радом.

Loading