ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Расписан Јавни позив за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа

Национални просветни савет је расписао допунски Јавни позив за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета за обавезне наставне предмете и изборне програме у основној и средњој школи.

Јавни позив расписан је на основу члана 2. Правилника о ближим условима и критеријумима за избор чланова стручне комисије која врши експертизу рукописа уџбеника („Службени гласник РС“, број 94/18).

    Јавни позив расписан је за експертизу рукописа уџбеника и уџбеничких комплета у основној и средњој школи за следеће обавезне наставне предмете и изборне програме:

 1. Српски језик и књижевност
 2. Страни језик (енглески, француски, немачки, руски, шпански и италијански је
 3. Физика
 4. Хемија
 5. Биологија
 6. Географија
 7. Историjа
 8. Музичка култура
 9. Ликовна култура
 10. Физичко и здравствено васпитање
 11. Социологија са правима грађана
 12. Филозофија

На Јавни позив, који је трајао од 4.јуна до 1.јула 2019. године пристигло је 27 пријава из различитих области, а Комисија, састављена од чланова Националног просветног савета, извршила је вредновање пристиглих пријава и одабрала 21 експерта за предмете: српски језик, физика, географија, хемија, француски језик, енглески језик, немачки језик, руски језик и шпански језик. За предмете Биологија, Музичка култура, Ликовна култура, Социологија са правима грађана није поднета ни једна пријава, две пријаве су биле са непотпуном документацијом, док четири кандидата нису испуњавала прописане услове позива.

За недостајући број експерата Национални просветни савет ће расписати додатни јавни позив.

Листу експерата можете погледати овде.

Loading