ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Република Србија учествује у ПИСА тестирању 2018. године

Република Србија учествоваће у ПИСА тестирању 2018. године. Министарство просвете, науке и технолошког развоја потписало уговор са ОЕЦД и обавило све неопходне административне процедуре на националном и међународном нивоу, како би ученици из Србије учествовали у овом међународном истраживању.

Реализација  ПИСА 2018 ниje ни нa кojи нaчин дoвeдeнa у питaњe, све приспеле обавезе су реализоване, а срeдствa су  плaнирaнa у буџeту Рeпубликe Србиje.

Loading