ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Решење о образовању матичних научних одбора

На основу члана 23. став 1. и чл. 24. ст. 1 – 8. Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06-исправка, 18/10 и 112/15), министар просвете, науке и технолошког развоја донео је решење о образовању матичних научних одбора Министарства.

Списак матичних научних одбора, по областима, пронађите ОВДЕ или:

Матични научни одбори: технолошки развој

ТР – Матични научни одбор за биотехнологију и пољопривреду
ТР – Матични научни одбор за електронику, телекомуникације и информационе техологије
ТР – Матични научни одбор за енергетику, рударство и енергетску ефикасност
ТР – Матични научни одбор за материјале и хемијске технологије
ТР – Матични научни одбор за машинство и индустријски софтвер
ТР – Матични научни одбор за саобраћај, урбанизам и грађевинарство
ТР – Матични научни одбор за уређење, заштиту и коришћења вода, земљишта и ваздуха

Матични научни одбори: друштвене и хуманистичке науке

ОН – Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију
ОН – Матични научни одбор за језик и књижевност
ОН – Матични научни одбор за права, економију и политичке науке
ОН – Матични научни одбор за филозофију, психологију, педагогију и социологију

Матични научни одбори: природне науке и медицина

ОН – Матични научни одбор за физику
ОН – Матични научни одбор за хемију
ОН – Матични научни одбор за биологију
ОН – Матични научни одбор за геонауке и астрономију
ОН – Матични научни одбор за медицинске науке
ОН – Матични научни одбор за математику, компјутерске науке и механику

Loading