ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Резултати истраживања „Понашање у вези са здрављем код деце школског узраста“

У Институту за јавно здравље Србије „ Др. Милан Јовановић Батут“ данас су презентовани резултати првог свеобухватног националног истраживања о здравственом понашању школске деце,  „ Понашање у вези са здрављем код деце школског узраста“, које је током априла и маја 2017. године спроведено у Републици Србији уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства здравља и Светске здравствене организације, а по јединственој методологији Светске здравствене организације.

Према истраживању две трећине ученика петог и седмог разреда основне школе и првог разреда средње школе оценило je своје здравље као одлично, једна четвртина као врло добро, а 8,0 % као добро. У погледу квалитета живота, највећи број ученика изражава задовољство (79,7%) и оцењује живот позитивно оценама од 7 до 10 (на скали од 0 до 10).

Највећи број ученика и ученица може отворено да комуницира са родитељима, скоро три четвртине (73,3%), 66,3% сматра да њихови пријатељи покушавају да им помогну док  70,2% верује да може да рачуна на пријатеље када имају проблем.

Координатор Јединице за превенцију насиља при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Биљана Лајовић нагласила је да је један од приоритета Министарства заштита деце , те због тога морамо ставити акценат не само на процедуре већ и на подједнако важне ствари као што су говор и учење деце о здравим стиловима живота. Она је додала да на том путу учења можемо бити само јачи и ефикаснији ако смо удружени.

Сарадња је неопходна и битна на сваком нивоу, не само на институционалном , већ и на другим оперативним нивоима,  јер се само тако могу покренути сви учесници у систему, а посебно родитељи који представљају први ниво превенције, рекла је Лајовић

Закон о здравственој заштити Републике Србије међу групацијама становништва које су изложене повећаном ризику оболевања издвaјa школску децу и младе, a праћење и проучавање здравственог стања и понашања у вези са здрављем деце и младих један је од приоритета Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

Успешна реализација овог пилот пројекта омогућила је да Република Србија постане део мреже HBSC земаља и већ од пролећа бићемо поново у прилици да проверимо ове податке, рекла је Верица Јовановић, директорка Института за јавно здравље Републике Србије.

Резултати истраживања омогућиће планирање превентивних активности заснованих на доказима, праћење ситуације када је у питању здравствено понашање школске деце, као и поређење резултата са резултатима из 44 земље које су реализовале ово истраживање.

Подаци о здравственом понашању деце школског узраста у овом истраживању су прикупљени анкетирањем ученика V и VII разреда основних школа и ученика I разреда средњих школа коришћењем стандардизованог упитника у складу са методологијом СЗО.

У пилот националном истраживању о здравственом понашању школске деце у Србији учествовало је 3267 ученика из 86 школа. Стопа одговора школа била је 75,43%. У истраживању је учествовало 49,0% девојчица и 51,0% дечака, узраста између 10 и 17 година. Испитаници су били ученици основних и средњих школа:  Упитници садрже и питања о навикама у исхрани, физичкој активности, породичном окружењу, доживљају школе, повредама и вршњачком насиљу за ученике .

Loading