ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: Нова законска решења за унапређење квалитета високог образовања

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић оценио је данас на онлајн јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и Нацрту закона о студентском организовању да ће предвиђеним законским решењима унапредити област високог образовања.

Он је рекао да су разлози за измене и допуне Закона о високом образовању утврђивању одговарајућег правног оквира којим се обезбеђује да Национално акредитационо тело у потпуности испуни  Европске стандарде и смернице за осигурање квалитета у високом образовању, у погледу независности у поступању и у доношењу коначних одлука о провери квалитета у високом образовању и да на тај начин поново стекне статус пуноправне чланице  у оквиру Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA).

То је од изузетног значаја за позиционирање Републике Србије у европском и међународном простору високог образовања”, рекао је он.

Предвиђено је и, како је додао, да студенти који нису успели до краја школске 2019/2020. године да заврше студије који су започели по наставном плану и програму, који су важили до 10. септембра 2005. године, могу да продуже завршетак тих студија за још једну школску годину, посебно имајући у виду да прелазак на нове студијске програме подразумева значајно повећан обим академских обавеза и износ трошкова студија.

Имајући у виду да област студентског организовања до сада није била подробније регулисана законским прописима и да осим врло штурих одредби у важећем Закону о високом образовању нема детаљније законске регулативе о саставу, начину избора, раду и финансирању студентских представничких тела желели смо да обезбедимо студентима оно што им је недостајало у раду – да се боље организују, да та организованост буде уједначена и самим тим мање склона злоупотребама и што је још важније – да буде више у функцији потреба студената“, истакао је министар Ружић.

Нацртом смо, како је додао, учинили велики корак ка потпуном укључивању студената у рад високошколских установа тиме што је Нацртом одређено да ће њихови представници од сада имати право да учествују у одлучивању и на стручном органу високошколске установе.

Ружић је рекао и да су Нацртом су подробно прописани услови које једно удружење треба да испуни да би могло стећи статус студентске организације. Ружић: Нова законска решења за унапређење квалитета високог образовања.

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић оценио је данас на онлајн јавној расправи о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању и Нацрту закона о студентском организовању да ће предвиђеним законским решењима унапредити област високог образовања.

Он је рекао да су разлози за измене и допуне Закона о високом образовању утврђивању одговарајућег правног оквира којим се обезбеђује да Национално акредитационо тело у потпуности испуни  Европске стандарде и смернице за осигурање квалитета у високом образовању, у погледу независности у поступању и у доношењу коначних одлука о провери квалитета у високом образовању и да на тај начин поново стекне статус пуноправне чланице  у оквиру Европске асоцијације за обезбеђење квалитета у високом образовању (ENQA).

То је од изузетног значаја за позиционирање Републике Србије у европском и међународном простору високог образовања”, рекао је он.

Предвиђено је и, како је додао, да студенти који нису успели до краја школске 2019/2020. године да заврше студије који су започели по наставном плану и програму, који су важили до 10. септембра 2005. године, могу да продуже завршетак тих студија за још једну школску годину, посебно имајући у виду да прелазак на нове студијске програме подразумева значајно повећан обим академских обавеза и износ трошкова студија.

Имајући у виду да област студентског организовања до сада није била подробније регулисана законским прописима и да осим врло штурих одредби у важећем Закону о високом образовању нема детаљније законске регулативе о саставу, начину избора, раду и финансирању студентских представничких тела желели смо да обезбедимо студентима оно што им је недостајало у раду – да се боље организују, да та организованост буде уједначена и самим тим мање склона злоупотребама и што је још важније – да буде више у функцији потреба студената“, истакао је министар Ружић.

Нацртом смо, како је додао, учинили велики корак ка потпуном укључивању студената у рад високошколских установа тиме што је Нацртом одређено да ће њихови представници од сада имати право да учествују у одлучивању и на стручном органу високошколске установе.

Ружић је рекао и да су Нацртом су подробно прописани услови које једно удружење треба да испуни да би могло стећи статус студентске организације.

Loading