ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ружић: Стратегија образовања 2030 уважава потребе унапређивања квалитета образовања националних мањина

Први потпредседник Владе Србије и министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић изјавио је данас да Предлог стратегије развоја образовања 2030 уважава потребе унапређивања квалитета образовања и васпитања припадника националних мањина.

Важна је размена мишљења о примени међународних стандарда и националног законодавства у области образовања националних мањина“, рекао је министар на тематском друштвеном дијалогу о Предлогу стратегије образовања и васпитања до 2030. године, који је организовало Министарство за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Он је рекао да је Предлогом стратегије превиђено даље унапређивање иницијалног образовања наставника на матерњем језику путем акредитације студијских програма на високошколским установама за образовање наставника на језику националне мањине, а ради обезбеђивања квалификованог наставног кадра.

Такође, у плану је и развијање студијских програма за Српски као нематерњи језик и Српски као страни језик на универзитетима, а ради обезбеђивања квалификованог кадра.

Ружић је додао да је превиђена и акредитација програма стручног усавршавања на језицима националних мањина, посебно оних мањина које живе на простору изван Војводине, намеће се као важна у наредном периоду.

Планирали смо развијање модела двојезичне наставе у основном и средњем образовању и васпитању који се сада одвија само у једној школи. Препознали смо потребу да кроз програме наставе и учења ученици већинског народа упознају културу националних мањина које живе на простору Србије, као и да се обезбеде услови за развој интеркултуралног образовања путем примене међупредметног приступа у редовној настави као и у ваннаставним активностима“, истакао је министар.

Као важан корак у унапређивању образовања и васпитања националних мањина, препознато је и пружање подршке наставницима из редова националних мањинских заједница за израду уџбеника и приручника.

Loading