ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сарадња држава Западног Балкана у истраживањима и иновацијама

У Београду је први пут под новим називом одржан састанак Управљачке платформе за истраживања и иновације за Западни Балкан (претходни назив није укључивао реч иновације). Састанком су копредседавали представници Министратва просвете, науке и технолошког развоја (Виктор Недовић), Генералног директората за истраживања и иновације Европске Комисије (Филип Виалат) и у име председавања саветом ЕУ, представник аустријског федералног министарства за науку, истраживања и економију (Мартина Хартл).

Главне теме састанка су биле европске агендe у области истраживања и иновација, стање ствари и ојачавање капацитета за истраживања и иновације у земљама Западног Балкана (у том контексту посебно истакнут значај формирања Фондације за истраживања за Западни Балкан у склопу Берлинског процеса, активности које државе спроводе на доношењу стратегије паметне специјализације у сарадњи са Обједињеним истраживачким центром, JRC, Европске Комисије, укључење у европске конорцијуме истраживачке инфратсруктуре, нпр. CERIC-ERIC, отвореност европских JRC истраживачких инфраструктура за истраживаче са Западног Балкана, активности везане за мобилност истраживача и отворен приступ науци којима коорднише Регинални савет за сарадњу), размена искустава и добрих пракси (пројекат ANTARES), пренос искуства из других макрорегионалних стратегија (Европска стратегија за дунавски регион), као и представљање неколико регионалних иницијатива у овом контексту.

Предложене су конкретне активности у делу подизања капацитета у државама и размене информација/креирања заједничких база, раду на новим кључним индикаторима за истраживачка постигнућа, увођењу нових инструмената који би омогућили интензивнију сарадњу академског и бизнис сектора, коришћења еврпоских платформи за анализу и подршку политикама истраживања и иновација у региону, као у доношењу специфичних мера које би ојачале регион.

Loading