ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Скупштина Србије о Предлогу закона о уџбеницима

Скупштина Србије започела је јуче расправу о Предлогу закона о уџбеницима, као и о Изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања и о Изменама и допунама Закона о високом образовању.

Министар просвете, науке и технолошког развоја др Срђан Вербић, образлажући у Скупштини Србије, Предлог закона о уџбеницима рекао је да ће нови закон обезбедити квалитетније, јефтиније и доступније уџбенике за све ученике.

Министар Вербић је навео да Предлог закона уводи нове институте и нове категорије уџбеника у циљу повећања квалитета и доступности уџбеника свим ученицима. Новим законом успоставиће се боља транспарентност у поступку одобравања избора уџбеника.

Министар Вербић је рекао да нови закон треба да заштити породични буџет будући да су родитељи незадовољни пред сваку школску годину не само скупим комплетом уџбеника него и тиме што постоји толико књига у комплету које се у школи не користи.

„Новим Предлогом закона о уџбеницима постиже се уштеда у породичном буџету, увођењем уџбеничког комплета, забраном наметања куповине додатних наставних средстава без потпуне сагласности родитеља и доношењем новог плана уџбеника, по којем ће бити јасно утврђено шта је од уџбеника заиста неопходно. Желимо уџбенике који имају препоручени обим и који се заиста користе у школи“, истакао је министар.

Министар Вербић је навео да би нови закон требало да реши проблем доступности и квалитетног уџбеника, наводећи да ученици средњих, посебно стручних школа, немају уџбенике или су они давно обављени, чак 1988. од када датира најстарији уџбеник који је и данас у употреби.

“Врло смо оптимистични да ће ефекти овога бити видљиви следеће године када ће стручне школе добити приручнике које до сада нису имали и када ће бити расписан конкурс за све недостајуће уџбенике”, каже Вербић.

Говорећи о новинама у закону, министар Вербић је навео да нова решења исправљају велики број крупних недостатака у постојећем закону и да је задовољан што је постигнута најшира могућа сагласност свих заинтересованих страна.Овим законом, између осталог, уређује се припремање, одобравање, избор, издавање, повлачење и праћење уџбеника и уџбеничког комплета, приручника и наставних материјала и додатних наставних средстава.

Министар је рекао да је новим законом предвиђено да Завод за уџбенике штампа све нискотиражне уџбенике, али да у том послу, уколико желе могу да учествују и приватни издавачи.

Новим Предлогом закона, како је рекао министар, предвиђено је одвајање веће суме новца за штампање уџбеника на језицима националних мањина, истакавши да ће сви издавачи бити у обавези да издвајају средства у висини од 2 одсто од нето прихода оствареног од продаје уџбеника у претходној календарској години. Како се ради о значајним средствима без којих би била отежана припрема и штампање уџбеника на језицима националних мањина, уводи се посебна меница од десет милиона динара којом се гарантује да ће издавач испунити своју обавезу.

Министар је истакао да ће сада Листа оцењивача уџбеника бити јавна, као и њихово образовање и компетенција, наводећи да ће више оцењивача истовремено прегледати и већи број различитих уџбеника. Као битан искорак ка електронском уџбенику је увођење електронског додатка и то за оне садржаје, посебно у стручним школама, које треба често мењати. Министарство је у обавези да сваке четврте године објављује јавни позив за подношење захтева за одобравање уџбеника, као и да сваке четврте године објављује Каталог. У Каталог се увршћују уџбеници са Листе и то уџбеници за исти предмет у истом разреду које су изабрале школе које похађа најмање пет одсто ученика одређене генерације.
„Уколико је након изјашњавања школа изабрано више од шест уџбеника, са процентом од 5%, у Каталог ће бити уврштено шест уџбеника са највећим процентом, истакао је Вербић.
Образлажући измене Закона о високом образовању у Скупштини Србије, министар Вербић је рекао да број испитних рокова неће бити дефинисан законом, него ће о томе одлучивати саме високошколске установе.

„Предлог министарства и владе јесте да се актима високошколских установа дефинише број испитних рокова. Високошколске установе ће самостално одлучивати о броју испитних рокова, изјавио је Вербић.

Министар Вербић је, образлажући посланицима измене Закона о основама система образовања и васпитања, навео је да се та измена односи на услове за одлазак у пензију просветних радника и да је реч о усклађивању са Законом о раду.  Изменама закона предвиђено да просветни радници добију могућност да одлуче да ли ће отићи у пензију када испуне један од два услова – 65 година старости и 40 година стажа, или када испуне оба услова.

„Чињеница је да би они запослени у просвети који би били принуђени да оду одмах по испуњењу једног од та два услова, били ускраћени за 0,34 одсто пензије за сваки месец неиспуњавања оног другог услова”, рекао је Вербић.

Министар је рекао да Закон о основама система образовања и васпитања треба ускладити са Законом о раду пре 1. спетембра како би просветним радницима било омогућено оно што им дозвољава Закон о раду.

Истог дана, одржана је седница Одбора за образовање и информатичко друштво, на коме су решења закона добила похвале и представника владајуће коалиције , као и опозиције. Након расправе која је уследила чланови Одбора су већином гласова, одлучили да предложе Народној скупштини да прихвати у начелу Предлог закона о уџбеницима.

Loading