ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Србија има потенцијал у високом образовању и науци

Међународна мрежа универзитета Universitas 21 са седиштем у Великој Британији објавила је у сарадњи с аустралијским Универзитетом у Мелбурну светску ранг листу националних система високог образовања за 2017. на којој САД доминирају у општем рангирању, док је Србија прва на листи прилагођеној степену економског развоја.

 Universitas 21 рангирање националних система високог образовања прати од 2012. године перформансе националних система високог образовања, узимајући у обзир 25 критеријума који се односе на ресурсе који се улажу у високо образовање, уређеност система и окружење, међународну повезаност и параметре којима се прате остварени резултати, као што су квалитет и број научних референци, обухват становништва високим образовањем и запошљивост свршених студената.

Водећу позицију заузимају САД, Швајцарска, Велика Британија и Данска. Србија је обухваћена листом од 50 земаља код којих се прате ове перформансе система високог образовања и по овим индикаторима се налази на 39 месту.

Међутим, Universitas 21 рангирање даје и нормализоване параметре према Бруто друштвеном производу. Узимајући у обзир нормализоване параметре Србија је ове године на 1. месту на овој ранг листи, имајући у виду између осталог и однос улагања државе у високо образовање са једне стране, а остварене резултате са друге стране, квалитет високог образовања и обухват, а посебно квалитет и број научних референци истраживача у Србији који су део високог образовања.

Ово је добар показатељ да Србија има потенцијал у високом образовању и науци и да се додатним улагањима у ову област може значајно унапредити позиција универзитета у Србији на међународним ранг листама и тиме допринети јачању позиције Србије, као друштва базираног на знању и иновацијама, на међународном нивоу.

Loading