ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Српски као нематерњи језик – скуп наставника

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања реализује пројекат Развој општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик за крај првог, другог и трећег циклуса образовања у 2015. години уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Мисије ОЕБС у Републици Србији.

Као припремна пројектна активност, 16. и 17. децембра 2014. године одржан је дводневни састанак под називом Анализа стања наставе српског као нематерњег језика као део припреме развоја општих стандарда постигнућа за српски као нематерњи језик –дискусиона група. Скупу су присуствовали наставници који предају Српски као нематерњи језик у школама у којима се изучавају мађарски, хрватски, албански, русински, словачки, босански, бугарски и румунски као матерњи језици, као и представници националних савета националних мањина, представници Мисије ОЕБС у Србији, Координационог тела за општине Бујановац, Медвеђу и Прешево и Педагошког завода Војводине.

Скуп је отворила проф. др Зорана Лужанин, помоћник министра. Анализирани су настава и учење Српског као нематерњег језика у оквиру неколико битних тема (наставни програми за основну и средњу школу, мотивација ученика у различитим школама, проблеми наставе и неопходна знања и умења у области српског као нематерњег језика на крају првог, другог и трећег циклуса образовања). Истакнут је значај предстојећег пројекта за будућу успешну интеграцију свих националних мањина.

Дискусија о настави српског као нематерњег језика одвијала се у неколико фокус група, након чега су пленарно изнети сви закључци произашли из мишљења и ставова наставника и представника савета националних мањина. Ови закључци ће бити полазиште за рад комисије у јануару 2015. године.

Представници савета националних мањина и Педагошког завода Војводине посебно су разговарали о будућој сарадњи са Заводом за вредновање квалитета образовања и васпитања у заједничким активностима које треба да допринесу унапређивању квалитета образовања ученика који се школују на матерњем језику неке од националних мањина.

Loading