ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Стручни скуп за директоре предшколских установа

Група за социјалну инклузију Министарства просвете, науке и технолошког развоја у сарадњи са Канцеларијом УНИЦЕФ-а за Србију организовала је дводневни стручни скуп: „Предшколско васпитање и образовање по мери сваког детета“ за директоре предшколских установа и просветне саветнике 4. и 5. јула 2016. године у Крагујевцу.

Скуп је отворила руководитељка Групе за социјалну инклузију Гордана Цветковић и присутнима се захвалила на великом одзиву који говори о томе да је препознат значај теме скупа.

Првог дана скупа учесници су могли да чују информације које су кључне за повећање доступности, праведности и квалитета предшколског васпитања и образовања (ПВО). Гордана Цветковић говорила је на тему „Инклузивно образовање – од праксе ка политикама“, а представница УНИЦЕФ-а Ане Мариа Ћуковић говорила је о важности повећања, доступности и праведности програма учења у раном детињству. Слободанка Радосављевић, председница Савеза удружења васпитача Србије, представила је закључке са Првог конгреса предшколских радника. На скупу се такође говорило и на теме превенције насиља и дискриминације у васпитно-образовном систему, потенцијалним изворима финансирања, а представљен је и извештај о реализацији и ефектима кампање за повећање обухвата деце припремним предшколским програмом (ППП).

Другог дан скупа представљена је истраживачка пракса у оквиру подршке развоју система ПВО. Ане Марија Ћуковић, представница Канцеларије УНИЦЕФ-а за Србију, и Драгана Коруга из Центра за интерактивну педагогију говориле су о повећању обухвата и квалитета ПВО за децу од три до пет и по година кроз диверсификацију понуде и модернизовања приступа у оквиру пројекта „Вртићи без граница 2“ – квалитетно инклузивно ПВО у Србији. Представнице ПУ „Љубица Вребалов“ из Пожаревца и „Нада Наумовић“ из Крагујевца говориле су о проактивној улози предшколске установе и јединице локалне самоуправе у повећању обухвата и обезбеђивању додатне подршке похађању ППП-а. Соња Миладиновић, просветна саветница из ШУ Нови Сад, презентовала је на тему транзиције деце и процедура укључивања личних пратилаца у предшколске установе.

Учесници су имали прилику да размене знања и искуства у оквиру рада у групама у на теме повећања обухвата, унапређења механизама и активности ПУ.

Закључци скупа су:

– да је важно развијати свест о томе да треба допрети до сваког детета и породице и омогућити им да се укључе и остану у систему образовања;

– кључно је ослањати се на примере добре праксе, развијати интерресорну сарадњу на локалу (меморандуми о сарадњи);

– оснаживати се за аплицирање и учешће у пројектима;

– обезбедити превоз деце са удаљених локација;

– спроводити континуирану кампању која је медијски подржана и тимски реализовати активности у локалној заједници и да је неопходно да предшколске установе буду проактивније у мапирању потреба и ресурса на локалу;

– да ПУ мора радити на мотивисању локалне заједнице која треба да финансира реализацију различитих квалитетних програма у краћем трајању који излазе у сусрет потребама деце у породица и да су родитељи снага коју треба користити у мотивисању свих важних актера да подрже реализацију диверсификованих програма;

– да је кључно развијање климе поверења, партнерских односа на релацијама породица  ̶  предшколска установа – основна школа, као и развијање заједничког виђења добробити детета које подразумева подржавање развоја самопоуздања, самосталности, укључености, учешћа, напредовања у учењу и развоју;

– да је нужно да постоји континуитет у пружању подршке који прати дете приликом хоризонталног и вертикалног кретања кроз систем образовања.

Гордана Цветковић је затворила скуп закључцима да примери добре праксе које смо имали прилику да чујемо шаљу снажну поруку да су активности из Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. у пракси заиста оствариве. На скупу смо се углавном бавили децом која нису обухваћена предшколским васпитањем и у том контексту је важно да себе професионално препознајемо, не као запослене у одређеној установи или институцији, него као стручњаке за предшколско васпитање и образовање.

Loading