ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Сва деца морају имати једнако право на квалитетно образовање

Светосавска академија „Корак даље“, поводом школске славе Свети Сава одржана је вечерас у Народном позоришту у Београду у присуству највиших државних представника, црквених великодостојника, дипломатског кора, ученика, професора, као и  бројних личности из јавног живота.

Министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић пожелео је свима срећну школску славу Свети Сава и у свом говору поручио:Прошлу годину памтимо по обележавању осам векова аутокефалности СПЦ и по крунисању првог српског краља. Слободно можемо рећи да славимо и осам векова рада на образовању нације коју је започео наш Свети Сава.

Захваљујући њему и онима који су следили његов пут, данас у Србији имамо преко милион ученика и студената, више од 120.000 запослених у систему образовања и науке и  бројне установе и институције.

Поред других изазова који су пред нама у овој години,  потребно нам је друштво на бази знања. Пре свега, да много тога што је започето завршимо или га учинимо одрживим у систему, чека нас и одговоран изазов – израда и усвајање Стратегије развоја образовања и васпитања и науке за наредни седмогодишњи период, која мора у много чему да се поклопи са другим међународним стратешким документима који важе до 2030. године.

Још важније је да постигнемо национални концензус око визије образовања и науке за нове генерације.

Верујемо да постоји сагласност да оно што наша деца стичу током образовног процеса, треба да буде скуп интегрисаних знања, вештина и ставова, неопходних сваком појединцу за лични и професионални развој. Компетенције које развијају, треба да буду у функцији укључивања у друштво и запошљавања.

Недавни резултати међународног мерења постигнућа ученика су потврдили да смо с нашим намерама на правом путу: један од стратешких приоритета је развој језичке, математичке и научне писмености, као кључних компетенција за целоживотно учење.

Да би развијали ове компетенције биће нам неопходни многи процеси – ревизија стандарда и исхода, а самим тим и програма наставе и учења али и озбиљна подршка носиоцима ових промена – наставницима у основној и средњој школи. Да би остварили озбиљнији напредак, морамо вратити достојанство и углед професији.

Морамо оснажити наставнике и мотивисати их да дају најбоље од себе. Наставник који је адекватно плаћен, коме је омогућено напредовање према залагању и резултатима рада, коме је омогућено да стиче одговарајућа знања и звања, још на нивоу иницијалног образовања а затим и током рада да се стручно усавршава, биће мотивисан да прихвати нов план и програм, да га развија, да примењује нове методе наставе и учења, и оцењивања ученика.

Такав наставник ће бити поштован од стране ученика и родитеља и заузеће посебно  место у друштву које му и припада. Такав наставник је и у нашој визији развоја образовања.

Нове технологије, дигиталне учионице, дигитални садржаји…све су то само помоћна средства која треба да омогуће ученицима да развијају компетенције које су у складу са динамичним окружењем у коме живимо. Али, ако наставници не схватају значај ових иновација, ако немају компетенције за употребу нових технологија у настави, оне ће бити само гомила електронског отпада у учионици, а наши ученици неће ићи у корак са развијеним светом.

Сталним фокусом на образовање и ниво постигнућа, временом је школа изгубила врло важну функцију – њену васпитну улогу. Зато желимо да повратимо васпитну улогу школе, желимо да школе буду места на којима сви учесници (ученици, наставници, родитељи) прихватају различитости, уважавају туђа мишљења, поштују националне вредности и традицију српског народа и националних мањина, ненасилно решавају конфликте, имају емпатије и спремности да помогну онима којима је помоћ потребна, заједнички развијају здраве животне навике, имају развијену еколошку свест и негују остале вредности демократског друштва…

Да би ово постигли, биће нам неопходна већа партиципација родитеља али и много развијенији ученички парламентаризам и видљивија улога ученика у креирању школског етоса.

Радимо и радићемо и убудуће да у нашем образовању има места за све. Не мислимо само на много већи обухват деце предшколским васпитањем и смањење напуштања школовања на осталим нивоима образовања, већ и на услове који омогућавају свима, без обзира на способности, социоекономски статус, националну припадност или неке друге од многих различитости, да им кроз образовање пружимо оно што им је неопходно за лични раст и развој.

Сва деца морају имати одговарајуће услове за развој својих пуних потенцијала јер сви имају једнако право на квалитетно образовање.

Уз подршку стручне и опште јавности, уз разумевање потреба система од стране других релевантних система у друштву и наших међународних партнера, имамо шансу да се у скоријој будућности поносимо квалитетом наших школа, компетенцијама наших наставника и постигнућем ученика.

Овај корак напред подразумева да пратимо савремене образовне трендове, да доносимо одлуке базиране на научним знањима и анализама, да узимамо у обзир потребе друштва и тржишта рада али да ни једног момента, поред универзалних цивилизацијских вредности не заборавимо оне традиционалне које су нам вековима биле водиља… које су засноване на Светосављу.

Да би заиста створили економију засновану на знању, ставарамо систем квалитетног образовања на свим нивоима. Желимо да у наредном периоду омогућимо јефтиније и доступније високо образовање засновано на већем броју академаца уз велики подстицај привреде и државе. Стварамо амбијент да у Србији наука буде препознатљиви бренд Србије.

Академија је почела химном „Боже правде“,  а за посетиоце је приређен богат културно-уметнички програм.

Током дана министар Шарчевић у Влади Републике Србије уручио је добитницима традиционалне Светосавске награде за изузетне резултате у области образовања и васпитања.Светосавске награде додељује се појединцима, установама и компанијама за изузетне резултате у области образовања и васпитања, унапређењу образовно-васпитне праксе и развоју научних и уметничких достигнућа у области образовања и васпитања. За 2019. годину ове награде добило је 28 добитника.

 

Loading