ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У оквиру обележавања 365 дана рада Владе Србије премијерка и министар просвете посетили „Хемијско технолошку школу“ у Суботици

Премијерка Србије Ана Брнабић и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић обишли су данас, поводом годину дана рада Владе Србије, „Хемијско технолошку школу“ у Суботици у којој су у току радови на адаптацији а чија је уговорена вредност већа од 156 милиона динара.
Радови би требало да буду окончани до краја септембра.Реч је о школи која развија предузетништво, а која је смештена у објекту који је под заштитом Завода за заштиту споменика.
Након обиласка радова у школи Ана Брнабић је истакла важност образовања и да је циљ Владе Србије „ново знање и образовање за ново доба“.

Мислим да је у првој години рада Владе у реформи просвете највише урађено. Захваљујем се, пре свега, министру Шарчевићу за храбро залагање и велику борбу. Наш циљ је ново знање и образовање за ново доба, казала је она.

Током протеклих годину дана рада Министарства просвете, науке и технолошког развоја постигнути су значајни резултати на реформи образовања и усвојено више законских и подзаконских аката, међу којима је и Закон о основама система образовања и васпитања, Закон о високом образовању, Закон о дуалном образовању, Закон о Националном оквиру квалификација Републике Србије и Закон о просветној инспекцији.
Овим законима постављени су темељи квалитетнијем образовању. Такође, формирано је међуминистарско тело за заштиту деце од насиља на иницијативу министра просвете, науке и технолошког развоја. Потписано је и упутство о поступању установа образовања и васпитања и центара за социјални рад у заштити деце од насиља.
У школској 2017/2018. години око 86.000 ученика основних школа је остварило право на бесплатне уџбенике. Реч је о ученицима из социјално и материјално угрожених породица (примаоци новчане социјалне помоћи), ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом, као и ученицима који су у породици треће и наредно дете у систему школовања. Први пут у складу са Стратегијом за подстицање рађања свако треће и наредно дете у породици, које је у систему школовања добило је бесплатне уџбеничке комплете. Иста пракса биће настављена и у новој школској години. За бесплатне уџбенике Министарства просвете, науке и технолошког развоја издвојило је 611.372.929,98 динара.

Стипендије за изузетно надарене ученике и студенте су дуплиране, па је износ појединачне стипендије за изузетно надарене ученике увећан на 15.000,00 динара, док је за изузетно надарене студенте увећан на 24.000,00 динара, односно на 30.000,00 динара за изузетно надарене студенте на докторским студијама.

Штампано је и 70% од планираних недостајућих уџбеника на језицима националних мањина, док је у 45 основних школа укључено 95% ученика миграната.
Почев од школске 2017/2018. године, за ученике петог разреда основног образовања и васпитања примењује се измењени и допуњени план и програм наставе и учења. Измене плана и програма односе се на увођење три наставна предмета у статусу обавезних наставних предмета и то Информатика и рачунарство, Техника и технологија и Физичко и здравствено васпитање. Измењен је програм за ученике шестог разреда, тако да ће од школске 2018/2019. године ови предмети бити обавезни и за ученике шестог разреда.

Од наредне школске године, ученици првог и петог разреда започеће своје образовање по целовитом и свеобухватно реформисаном плану и програму наставе и учења у складу са новим прописима и пре свега у складу са педагошким концептом програма оријентисаних на исходе, како је планирано и Акционим планом за спровођење Стратегије образовања 2020.
Од наредне године ученици ће моћи да користе и дигиталне уџбенике. Спроведен је пројекат Наставни садржаји кроз дигитални уџбеник/дигиталну учионицу који је обухватио обуке 2.000 наставника за активан рад са савременом технологијом и савремено дизајнираним е-уџбеницима. Брзи интернет уведен је у 2.000 учионица, односно кабинета у којима ће радити обучени наставници који ће на располагању имати савремену опрему за дигиталну наставу (лаптоп, пројектор) и употребу електронског уџбеника.

Уведен је нови концепт гимназијског образовања који подразумева увођење нових изборних предмета, као и нови план наставе и учења за први разред гимназије и имплементација почиње од септембра 2018. године. Унапређен је концепт пријемних испита за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, физику и одељења у којима се део наставе одвија на страном језику. У три гимназије уведен је програм међународне матуре и финансијски подржана акредитација гимназија за спровођење IBO матуре.
Када је реч о дуалном образовању у школској 2017/2018. уведено је 19 нових образовних профила у складу са потребама тржишта рада. Дуално образовање похађала су 1.482 ученика. За наредну школску годину модернизовано је 12 образовних профила у областима информационих технологија, електротехнике, машинства, грађевине, производње и прераде хране, хотелијерства и туризма. Учење кроз рад до сада се реализовало у сарадњи са 205 компанија, док се од септембра очекује учешће око 600 представника привреде. Значајно је повећан број школа укључених у тај модел образовања са 54 на 80.
После осам година омогућено је младим докторандима да се укључе на научно истраживачке пројекте које финасира министарство. До сада је на основу јавног позива посао добило скоро 700 младих научника.

Упућен је и Позив за укључивање истраживача – повратника из иностранства на пројекте који се реализују у текућем циклусу истраживања. Позив је отворен током 2018. године, а у току је поступак укључивања пријављених кандидата.
Спроводе се активности на реформи система финансирања научноистраживачке делатности: образоване су радне групе за израду Нацрта Закона о научноистраживачкој делатности и Закона о фонду за науку, и у току је конципирање одредаба тих закона. Активности се спроводе у складу са Стратегијом научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016. до 2020. године.

Loading