ЋИРИЛИЦА | LATINICA

У сусрет новом пројектном циклусу

Министарство просвете науке и технолошког развоја размотрило је и анализирало предлоге за измену и допуну Акта о вредновању, избору, финансирању и праћењу пројеката из Програма основних и основних усмерених истраживања за циклус истраживања 2016-2020. и Програма истраживања у области технолошког развоја за циклус истраживања 2016-2019. који су до среде 23. марта 2016. достављени Министарству.

У складу са Законом о научноистраживачкој делатности, Министарство је прихватило предлози и примедбе којима се на бољи начин уређује избор, вредновање, финансирање и праћење пројеката:
→  У Прилог 1. Акта усаглашени су и прихваћени предлози који се односиле на поједине области наука, уз уважавање специфичности појединих области, дефинисано је да ће се цитираност и Н-индекс узимати из базе SCOPUS;
→  Посебним члановима је регулисано учешће у предлогу пројеката: 1. Тренутно одсутних истраживача (трудница, истраживача на постдокторском усавршавању и сл), и 2. Студената докторских студија који до сада нису били финансирани на пројектима Министарства;
→  Чланови Акта који су се односили на учешће млађих истраживача који су били финансирани на пројектима Министарства су прецизирани – елементи успешности у предходном периоду као критеријуми учешћа на пројектима;
→  Посебним члановима дефинисан је основ за формирање буџета пројекта;
→  Дефинисана је процедура за укључивање током трајања пројекта истраживача који се налазе у иностранству, а желе да се врате у земљу;
→  Допуњен је и измењен члан који се односи на укључивање стручних сарадника;
→  Прецизиран је члан који се односи на руководиоца пројекта;
→  Прецизиран је поступак жалби које се односе на категоризацију истраживача;
→  Прихваћени су предлози који се односе на већу транспарентност поступка, као и предлог да „рецентзенски лист“ буде саставни део упутстава за припрему пројеката.

Министарство просвете науке и технолошког развоја захваљује се Заједници института, универзитетима, свим научноистраживачким организацијама и појединцима на упућеним сугестијама и предлозима измене Акта.

Министарство је, у циљу постављања ажурне и потпуније базе истраживача који могу учествовати у предлогу пројеката новог пројектног циклуса, свим акредитованим и регистрованим научноистраживачким организацијама као и регистрованим иновативним организацијама послало допис да одреде одговорну особу која ће у електронску базу регистрованих истраживача унети додатне податке, али и проверити постојеће податке непходне за учешће истраживача у пројектима. Одговорним особама Министарство ће доставити упутство и пасворд (почев од 25. 03.2016) како би могли да приступе уношењу података у базу и тиме обезбеде истраживачима учешће у пројектном циклусу.

Loading