ЋИРИЛИЦА | LATINICA

Ученичке задруге неће плаћати дугове школа

Министарство просвете, науке и технолошког развоја указује на погрешну интерпретацију Правилника о ученичким задругама.

Ученичке задруге неће финансирати губитке школа, већ губитке задруга уколико их је било у претходним годинама постојања.    У  члану 22. Правилника јасно стоји да ће приликом расподеле добити задруге  средства бити коришћена за покриће губитака из ранијих година, што се односи на губитке задруге, а не школе. Средства из добити се затим користе за унапређење рада задруге, куповину уџбеника, средства и прибора, финансирање екскурзија, исхране и превоза ученика из социјално угрожене категорије, као и финансирање школских пројеката и друге сврхе у складу са актима који уређују рад задруге.

Правилником је  јасно дефинисано да ученици добровољно постају део задруге, као и да ученичком задругом управљају задругари. Скупштина коју чине сви задругари, ученици, наставници и родитељи, је највиши орган управљања и одлучивања, у коме важи принцип- један задругар један глас. Дакле, сви  задругари су равноправни у гласању и одлучивању. С обзиром да скупштина бира чланове управног одбора из реда задругара, чланови управног одбора  могу бити и ученици.

Такође,  важно је нагласити да је предвиђен јасан надзор над радом ученичке задруге, што је прецизирано чланом 24. по коме је школа обавезна да Министарству достави извештај о раду ученичке задруге.

Обавезе према наставницима који учествују у раду ученичке задруге биће дефинисане новим Правилником о норми рада наставника.

Loading